zblo

jak.jpg

 

Nač by vám byla moje totožnost? Připadal bych vám důvěryhodnější? Nebo se domníváte, že bych byl pokornější? Já zas pohlížím s nedůvěrou na lidi, kteří právo na anonymitu sebevědomě kritizují, zpochybňují nebo dokonce zakazují a kladu si otázku, oč jim ve skutečnosti jde (by1647č).

Je normální, že tytéž věci vidí různí lidé různě. A že si velmi mnozí libují v bludech, to je také normální. Když se zvířatům vykydá hnůj, jsou prý ve stresu. S lidmi to nebude jiné. Tak nač je trápit informacemi, na které nejsou zvyklí? Vyvozují sice dalekosáhlé závěry z pouhých dojmů, ale mají na to právo. Proč by ne (by15819č)?