privátní hereze

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sex a katolická morálka

zblo (») | 5. 2. | přečteno: 73× | komentáře: 0
duchovni.jpgsex a katolická morálka 1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Každý svého štěstí strůjcem?

zblo (») | 4. 2. | přečteno: 46× | komentáře: 0
duchovni.jpgJakou zodpovědnost[a] neseme za prvotní hřích? Mohl nás dostat do určité situace (asi tak, jako když se děti emigrantů rodí v cizí zemi, nebo potomci zhýralců postižení), ale nic to nemění na tom, že jsme ke všemu přišli jak slepí k houslím. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Naval prachy, křesťane!

zblo (») | 4. 2. | přečteno: 36× | komentáře: 0
duchovni.jpgKdyž Aeneas Silvius Piccolomini (pozdější papež Pius II.) sepisoval své historické pojednání, vyjádřil se o českém mudrlantství v tom smyslu, že u nás by kdejaká babka mohla poučovat doktory teologie. Pozdějším historikům jeho renesanční smysl pro ironii zřejmě unikal a tak zmínku vykládali jako důkaz neobyčejné národní vzdělanosti. Neuvědomovali si, že k filozofování stačí selský rozum a trocha rebelantství. V tomto duchu předkládám polemiku se zjevně účelovým výkladem novozákonních textů, kterým byly po staletí masírovány generace našich předků a který čas od času zaznívá i z dnešních kazatelen, jakoby to bylo prořídlé hejno věřících, které má svou poctivostí zachraňovat státní rozpočet. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Trýznivý popelec

zblo (») | 4. 2. | přečteno: 72× | komentáře: 0
duchovni.jpgKarel Havlíček Borovský se v jedné říkance poškleboval, že Bůh je bezpochyby ryba, neboť pátečnímu přijímání těla Kristova nic nebrání (snad ani netušil, jak trefil hřebík na hlavičku: v jeho době hříčka s ICHTHYS nefrčela). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tanec v cizích botách?

zblo (») | 11. 1. | přečteno: 108× | komentáře: 0
p7290004-kopie.jpgNení dne, abychom nebyli vybízeni k občanské (a všelijaké jiné) angažovanosti. Avšak běda, podlehneme-li psychóze a vezmeme to vážně! Nikdo totiž nechce, abychom se angažovali podle svého a kvůli sobě. Hopsat máme výhradně v cizích službách a podle cizích nápadů. Před nevelkou řádkou let byli čeští katolíci vyzváni „volit tak, jak by volila Panna Maria“ a před časem ne tak dávným jsem zaslechl, že bychom se měli chovat podle toho, jak by v naší situaci jednal Ježíš (muži), případně Panna Maria (ženy). Vskutku pozoruhodné „rady“! Předně je pochybné,  že by se Ježíš nebo Maria vůbec mohli oci... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

morálka / mravnost / etika

zblo (») | 3. 12. 2017 | přečteno: 225× | komentáře: 0
duchovni.jpgMravnost je odvozena od mravence, morálka od moru a slovo etika se skloňuje podle vzoru motyka (by151229č). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bláznivá chvála rozumu

zblo (») | 25. 11. 2017 | přečteno: 238× | komentáře: 0
duchovni.jpgJe pozoruhodné, jak často se různí křesťanští kazatelé navážejí do rozumu, jako by jeho používání bylo projevem nezřízené pýchy a cestou do pekelné záhuby, ačkoliv vše nasvědčuje pravému opaku. Vždyť je to přece hloupost, která kráčí ruku v ruce s pýchou vstříc záhubě jak pozemské, tak nejspíš i věčné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lehce o vážných věcech

zblo (») | 11. 9. 2017 | přečteno: 353× | komentáře: 0
p7290004-kopie.jpgPodle Malachiášova proroctví měl být Benedikt XVI. předposledním papežem (pak nastane konec světa, nebo zanikne příslušná poptávka na trhu práce). Také měl být „papežem olivy“, což před jeho volbou někteří interpretovali tak, že na Petrův stolec konečně usedne černoch (souvislost mi uniká). Nejspolehlivější je věštění do minulosti, proto někteří vylezli po Ratzingerově zvolení s tím, že oliva je symbol míru. Třeba to znamená, že válka teprve bude. Podle jiných proroctví nás totiž čeká brzký Armagedon a zachránit nás může jen intenzívní odříkávání zdrávasů. Kdo ví proč? Konec světa by přece vyřešil spoustu problémů! Kromě toho není mír jako mír. Pokud jde o smír v církvi, dochází spíš k rozdělování a ti se slabšími nervy to rovnou balí. Trochu mě na Malachiášovi a jemu podobných mrzí, že včas nevarovali před skandály se sexuálním zneužíváním neviňátek (mohli jsme už před lety odříkat nějaký ten růženec, aby k  tomu nedocházelo ... nebo aby to aspoň neprasklo). Ale co chtít od Malachiáše, když na to ve svých poselstvích nevzpomněla ani Panna Maria? Takhle se děťátka „adaptovala“ a zhrzeně konvertovala ke konzumu ... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ad maiorem Dei gloriam

zblo (») | 26. 8. 2017 | přečteno: 292× | komentáře: 0
duchovni.jpgPoslední Perspektivy ještě jednou exhumují problematiku náboženského vyznání obyvatelstva z hlediska tří posledních sčítání lidu na území nynější republiky. Dovolím si k tomu doplnit několik vlastních (ba osobních) postřehů a názorů, přičemž nepůjde o mínění odborné ani neomylné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

V čem je dokonalá radost?

zblo (») | 13. 8. 2017 | přečteno: 318× | komentáře: 0
duchovni.jpgTaké v bolestech a strastech může být smysl života. I z nich lze vytvořit program. Když jedna žena po letech vyčerpávajícího zápasu kupodivu zvítězila nad smrtelnou nemocí, podle vlastních slov pocítila prázdnotu, jako by ji náhle opustil někdo blízký. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přirozenost

zblo (») | 27. 7. 2017 | přečteno: 580× | komentáře: 0
p5280004.jpgPokud nás mohou zvířata dovést k nějakému poznání, pak především k tomu, že opravdovou „železnou košilí“ je přirozenost. Ne, nemám na mysli kruté chování roztomilé micinky vůči osazenstvu ptačího hnízda. Tentokrát mi jde o králíky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tanec v cizích botách?

zblo (») | 4. 5. 2016 | přečteno: 377× | komentáře: 0
duchovni.jpgNení dne, abychom nebyli vybízeni k občanské (a všelijaké jiné) angažovanosti. Avšak běda, podlehneme-li psychóze a vezmeme to vážně! Nikdo totiž nechce, abychom se angažovali podle svého a kvůli sobě. Hopsat máme výhradně v cizích službách a podle cizích nápadů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lékař v uhelném dole

zblo (») | 18. 1. 2016 | přečteno: 454× | komentáře: 0
nadeje.jpgJeden z nejčastějších problémů dnešních lidí je, že zatímco si jedni málo věří a neumí v sobě ocenit, co vlastně dovedou, druzí jsou mimořádně nadaní a své výjimečnosti jsou si dobře vědomi. Jak tuto „nespravedlnost“ vysvětlit? Proč Bůh někoho obdaruje, zatímco jiné učiní průměrnými a podprůměrnými, nebo dokonce zcela „na odpis“? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Koukej makat, křesťane! (Mt 25,14–30)

zblo (») | 8. 1. 2016 | přečteno: 399× | komentáře: 0
duchovni.jpgVedle účelového výkladu evangelijního textu o císařském denáru[1] se můžeme tu a tam setkat s neméně manipulativním pojetím podobenství o hřivnách, a to dokonce v tom smyslu, jako by jediným ospravedlněním lidské existence byla tvorba blahobytu (nejspíš cizího). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

svědomí / mravnost / psychika / deformace / manipulace

zblo (») | 8. 1. 2016 | přečteno: 569× | komentáře: 0
duchovni.jpgBez ohledu na „moudré“ pokyvování hlav našich bližních (ať už v talárech nebo v jiných komžích),  jediným skutečným pozemským soudcem našich skutků zůstává tak jako tak svědomí. To nás může v mnohém zotročovat. Ale naštěstí i osvobozovat! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství a ukázněný rozum k tomu

zblo (») | 1. 1. 2016 | přečteno: 445× | komentáře: 0
duchovni.jpgZáměna příčin a následků snadno vede ke zmateným interpretacím reality minulé i současné. Předně nelze ani náhodou tvrdit, že jakési rajské zlaté časy vystřídala doba úpadku a zkázy (jaká období s dneškem srovnáváme? co vůbec srovnáváme s čím?). Mimo to často soudíme podle „zbožných“ přání, nikoli podle reality. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní šero 5

zblo (») | 17. 12. 2015 | přečteno: 308× | komentáře: 0
duchovni.jpgPředvánoční doba se jeví jako vhodná k zamyšlení nad křesťanstvím a jeho tradicemi, které prý spoluurčují naši evropskou identitu (tak důležitou tváří v tvář současným hrozbám). Jen stojí (hned úvodem) za připomenutí, že právě tak vhodnou by měla být kterákoliv doba. A také to, že mezi neméně živé prvky evropské identity patří i potírání křesťanství a bourání jeho tradic (dokonce bez ohledu, zda jedno či druhé za něco stojí). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní šero 4

zblo (») | 16. 12. 2015 | přečteno: 416× | komentáře: 0
duchovni.jpgPředvánoční doba se jeví jako vhodná k zamyšlení nad křesťanstvím a jeho tradicemi, které prý spoluurčují naši evropskou identitu (tak důležitou tváří v tvář současným hrozbám). Jen stojí (hned úvodem) za připomenutí, že právě tak vhodnou by měla být kterákoliv doba. A také to, že mezi neméně živé prvky evropské identity patří i potírání křesťanství a bourání jeho tradic (dokonce bez ohledu, zda jedno či druhé za něco stojí). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní šero 3

zblo (») | 15. 12. 2015 | přečteno: 357× | komentáře: 0
duchovni.jpgPředvánoční doba se jeví jako vhodná k zamyšlení nad křesťanstvím a jeho tradicemi, které prý spoluurčují naši evropskou identitu (tak důležitou tváří v tvář současným hrozbám). Jen stojí (hned úvodem) za připomenutí, že právě tak vhodnou by měla být kterákoliv doba. A také to, že mezi neméně živé prvky evropské identity patří i potírání křesťanství a bourání jeho tradic (dokonce bez ohledu, zda jedno či druhé za něco stojí). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní šero 2

zblo (») | 14. 12. 2015 | přečteno: 303× | komentáře: 0
duchovni.jpgPředvánoční doba se jeví jako vhodná k zamyšlení nad křesťanstvím a jeho tradicemi, které prý spoluurčují naši evropskou identitu (tak důležitou tváří v tvář současným hrozbám). Jen stojí (hned úvodem) za připomenutí, že právě tak vhodnou by měla být kterákoliv doba. A také to, že mezi neméně živé prvky evropské identity patří i potírání křesťanství a bourání jeho tradic (dokonce bez ohledu, zda jedno či druhé za něco stojí). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní šero 1

zblo (») | 13. 12. 2015 | přečteno: 424× | komentáře: 0
duchovni.jpgPředvánoční doba se jeví jako vhodná k zamyšlení nad křesťanstvím a jeho tradicemi, které prý spoluurčují naši evropskou identitu (tak důležitou tváří v tvář současným hrozbám). Jen stojí (hned úvodem) za připomenutí, že právě tak vhodnou by měla být kterákoliv doba. A také to, že mezi neméně živé prvky evropské identity patří i potírání křesťanství a bourání jeho tradic (dokonce bez ohledu, zda jedno či druhé za něco stojí).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Milosrdenství chci, ne oběť!

zblo (») | 8. 12. 2015 | přečteno: 423× | komentáře: 0
duchovni.jpgAčkoliv lidský rozum tápe ve snaze pochopit jednotu protikladu spravedlnosti a milosrdenství, je spíš úkolem psychoanalytiků (a někdy psychiatrů) zkoumat příčiny a projevy pochybností o milosrdenství Božím. Snad jen hluboká skepse a krize důvěry (pramenící z osvícenství a racionalismu na straně jedné a z fundamentalismu na straně druhé) může vést k naléhavému připomenutí tohoto věroučného předpokladu. Jestliže však tápeme ve víře v Boží milosrdenství, s naprostou jistotou víme, že vpravdě nemilosrdní bývají zas jenom lidé! A to nejen ve světě, ale i v církvi (za tyhle řádky budu souzen také). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Království „odjinud“

zblo (») | 22. 11. 2015 | přečteno: 397× | komentáře: 0
duchovni.jpgĎábel: „... Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám ...“ (Lk 4, 6). Chtělo by se říci: no comment. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Každý ať se podřizuje vládní moci ...

zblo (») | 20. 11. 2015 | přečteno: 505× | komentáře: 0
duchovni.jpgNení jiné vrchnosti než od Boha (... a basta!). S tím se musíte poprat, když chcete na duchovní cestě pokročit (cha!) ... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Neomylný hlas Boží? Pche!

zblo (») | 10. 11. 2015 | přečteno: 475× | komentáře: 0
duchovni.jpgKdyž pozorujeme dění kolem sebe, býváme zděšeni: kromě drakonických trestů už snad nic nemůže společnost umravnit. I zákon se však obrací spíš proti slabým. Vše je dovoleno těm, kdo mají místo „předsudků“ schopnosti, příležitosti a jedinou zásadu: nemít zásady. Není to sice nic výrazně nového, situaci však dramatizuje zřetelně rozšířená absence vlivu svědomí na lidské konání. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

dušičky / všech svatých / všech věrných zemřelých / halloween

zblo (») | 26. 10. 2015 | přečteno: 390× | komentáře: 0
duchovni.jpgCírkev katolická má dva hned za sebou jdoucí „svátky“: slavnost Všech svatých (aby se na některého nezapomnělo) a památku Všech věrných zemřelých (tedy těch, kteří z nějakého důvodu „přežívají“ v našich privátních srdcích). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

velký pátek / křesťanské hodnoty / státní svátky

zblo (») | 23. 10. 2015 | přečteno: 359× | komentáře: 0
politika.jpgAčkoliv jsem „pámbíčkář“, velký pátek coby státní svátek mě nikterak nebere: k praktikování víry žádný státní patronát nepotřebuju, a ani nechci. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

papež / Kuba / lidská práva

zblo (») | 21. 9. 2015 | přečteno: 522× | komentáře: 0
ostatni.jpgKdyž už byly olympijské hry v Číně na spadnutí, začala média (dokonce snad vážně) přežvykovat otázku, zda tím nějak dojde ke zlepšení tamějšího dodržování lidských práv. Tehdy jsem si k tomu poznamenal: Ne. Podobně se argumentovalo při návštěvě Jana Pavla II. na Kubě a výsledek je znám. Je zajímavé, že tento papež odmítl navštívit Jihoafrickou republiku kvůli apartheidu, a ten se tam krátce na to zhroutil. Pokud bychom tedy připustili vliv podobných aktivit na úroveň dodržování lidských práv, jevilo by se jejich nekonání jako efektivnější. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

křesťanství / vševědoucí Bůh / svobodná vůle / představy Boha

zblo (») | 17. 9. 2015 | přečteno: 597× | komentáře: 2, poslední: 5. 5. 2016
duchovni.jpgBoží vševědoucnost prý vylučuje naši svobodnou vůli (nebo naopak): pokud by Bůh znal naše budoucí skutky, byli bychom ve svém konáni determinováni (máme-li svobodnou vůli, nemůže Bůh vědět, jak se zachováme). Důkaz bludnosti křesťanského náboženství? Ach, Bože! číst dál