překlady

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část třetí)

zblo (») | 31. 10. 2019 | přečteno: 191× | komentáře: 0
historie.jpgK prvnímu střetnutí rolníků s povstalci došlo v noci z 18. na 19. února. Povstalci jeli na saních obsadit  Tarnov a cestou zastavili u hospody v Lisiej Górze|1|. Zde byli napadeni z Breinlova návodu hlídkujícími vesničany. Po krátké šarvátce se zbití a spoutaní ocitli ve sklepě, odkud je po několika hodinách  vyzvedl oddíl rakouské jízdy a předal tarnovské okresní správě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část druhá)

zblo (») | 28. 10. 2019 | přečteno: 128× | komentáře: 0
historie.jpgHodnotíme-li Szelovo počínání, nesmíme zapomínat, že ves a dvůr byly tehdy vůči sobě nepřátelské světy, mezi nimiž probíhal nelítostný boj na život a na smrt, ačkoli zatím (až do roku 1846) vedený legálními prostředky. Můžeme Szelu stále považovat za policejního konfidenta či udavače, když tuto okolnost uvážíme? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část první)

zblo (») | 24. 10. 2019 | přečteno: 124× | komentáře: 0
historie.jpgPozdě odpoledne 20. února 1846 (byl to mrazivý den se spoustou sněhu) obklíčil zástup vesničanů boguszovský dvůr v Siedliskách v tarnovském okrese. Útočníci vyrazili dveře a rozběhli se po panských komnatách, kam doposud vstupovali jen nesměle, s hlubokou úklonou a s čepicí v ruce, pokud jim to vůbec bylo dovoleno. Rozdivočelá chátra hledala jak smyslů zbavená porůznu ukryté pozemkové vlastníky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak pan Lubomirský přijal pravou víru a postavil v Tarnavě kostel (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 15. 10. 2019 | přečteno: 101× | komentáře: 0
nadeje.jpgKdyž se Pán Ježíš v Betlémě narodil, byl ještě pan Lubomirský z Tarnavy luterán.|1| Že však šlo o člověka moudrého a přemýšlivého, jakmile se doslechl, že Jezulátko moc nerado vidí luterány a všelijaké jiné heretiky, začal si lámat hlavu, jak by se přesvědčil, jestli je to pravda. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Molièrova Škola žen (Tadeusz Boy-Żeleński)

zblo (») | 28. 9. 2019 | přečteno: 137× | komentáře: 0
p7070050.jpgDostáváme se ke komedii, která dle literární historie reprezentuje epochu dějin francouzského divadla, jež se významem rovná Corneillovu Cidovi, a současně v mnoha ohledech představuje tvůrčí epochu samotného Molièra. Viděli jsme, jak trpělivě vstřebával prvky soudobého divadla, jak je postupně a sotva znatelně přetvářel, aby je čím dál víc poznamenával vlastním charakterem. V tomto případě však učinil původní komedií rozhodný krok a vydal se cestou své velké tvorby. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zázračný lék (Joanna Papuzińska)

zblo (») | 26. 9. 2019 | přečteno: 157× | komentáře: 0
p9150137-kopie.jpgŽily byly matka s dcerou. Matka skromná dobračka, dcerka hezká a milá. Jenže se na ně sesypalo velké neštěstí: Dcera onemocněla padoucnicí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Fémový soud (Adam Mickiewicz)

zblo (») | 6. 11. 2018 | přečteno: 333× | komentáře: 0
boj-se-zlem.jpgVe středověku, kdy se mocní vévodové a baroni začasté dopouštěli všemožných zločinů, přičemž autorita řádných tribunálů nestačila na jejich umravnění, ustavilo se tajné bratrstvo, jehož členové, sobě navzájem neznámí, zavazovali se přísahou trestat viníky bez ohledu na své přátelské či příbuzenské vztahy. Jestliže tajní soudci vynesli rozsudek smrti, dostalo se odsouzenci upozornění voláním „Weh!“ („Běda!“) pod okny nebo kdekoli jinde v jeho přítomnosti. Toto třikrát zopakované slovo bylo varováním; kdo jej uslyšel, chystal se na nevyhnutnou smrt, způsobenou náhle neznámou rukou. Tajný soud byl také nazýván tribunálem fémovým (Vemgericht) nebo vestfálským. Je obtížné určit dobu jeho vzniku; podle některých měl být zřízen Karlem Velikým. Zpočátku potřebný, později však různě zneužívaný, takže vlády nejednou podnítil k hněvu proti samotným soudcům, až byla tato instituce zcela zrušena (básníkova původní poznámka Tajný tribunál ad verš 129[1] in Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod[2] / GREG, Kraków 2016, str. 59-60 / oba překlady by18116č)[3]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K legendě o statečném rytíři

zblo (») | 2. 6. 2018 | přečteno: 597× | komentáře: 0
historie.jpgPíseň o Rolandovi je nejstarším a nejkrásnějším básnickým útvarem z cyklu činů Karla Velikého (chansons de geste) a také nejstarší epopejí francouzskou. A nejen francouzskou: jedná se o první epopej křesťanské éry. Tato poéma se zrodila z drobné epizody Karlova válečného tažení do Španělska, kterou báseň zveličila, povznesla a postupně přetvořila její charakter, čímž do jisté míry anticipovala pozdější křižácké války. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Růže z Jericha (Jadwiga Łuszczewska)

zblo (») | 17. 4. 2018 | přečteno: 1481× | komentáře: 0
p409.jpg„Slyšeli jste někdy o růži z Jericha?“ zeptal se poutník. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O stáří egyptského Zvěrokruhu v Dendeře

zblo (») | 25. 1. 2018 | přečteno: 1698× | komentáře: 0
(1)O STÁŘÍ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Astronomie (Adam Mickiewicz)

zblo (») | 15. 1. 2018 | přečteno: 1935× | komentáře: 0
lj-001.jpgwers 5786[1] (księga VIII / wers 51)[2] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvě krajiny (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 17. 12. 2017 | přečteno: 624× | komentáře: 0
nadeje.jpgByly dvě země, ležící vedle sebe jak dvojí rozlehlá luka, oddělená jen čirým potokem. V jednom místě se břehy říčky mírně vzdalovaly, takže vznikl mělký brod ve tvaru jezírka s tichou a průzračnou vodou. V blankytné tůni zářilo zlatavé dno, z něhož vyrážely stvoly lotosu, rozkvétající na vodní hladině růžovými a bílými květy. Kolem nich kroužily duhově zbarvené vážky a třepotali se motýli. Mezi palmami na břehu, ale i nad nimi v prozářených výšinách, zpívalo ptactvo jak stříbrné zvonky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katecheze

zblo (») | 23. 10. 2017 | přečteno: 1209× | komentáře: 0
lj-001.jpgJeden apoštol se vypravil obracet na víru zvířata. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatí na prodej

zblo (») | 15. 10. 2017 | přečteno: 1481× | komentáře: 0
vira.jpgStéblo ze slamníku, na němž spala svatá řeholnice Maria Maravillas, růženec s nádobkou, která obsahuje vodu ze zázračného pramene, plátno, dotýkané tělem sv. Terezie od Dítěte Ježíše... Předměty, které lze najít na stránkách aukčního servisu Allegro. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vabank (Juliusz Machulski)

zblo (») | 15. 10. 2017 | přečteno: 1402× | komentáře: 0
umeni-2.jpgKánon polských filmů / Vabank a Vabank II ve stylu retro / autor textu: Piotr Sitarski / Varšava 2011 číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Budižkničemu (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 27. 8. 2017 | přečteno: 651× | komentáře: 0
nadeje.jpgAkrisioné(1), žena lazebníka Ktésippa z Aigíny, byla řádná hospodyně, avšak osoba poněkud svárlivá, držící zkrátka otroky i manžela. Když ho jednou spatřila, jak se dost nejistým krokem vrací z přístavu v doprovodu neznámého člověka, vyběhla okamžitě z domu, dala ruce vbok a spustila: „Co mi to sem vedeš za nemotoru? Vsadím dvě drachmy, žes už zase koupil otroka!“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

V každé díře vidím zvíře

zblo (») | 17. 7. 2017 | přečteno: 1186× | komentáře: 0
lync.jpgCivilizovaní lidé se nezlobí. Právě tohle současné tabu nám umožňuje pěstovat si o sobě představy, že jsme přítulnými ovečkami. Jenže potlačovaný hněv se musí tak jako tak ventilovat. Každá ovečka se pak může změnit ve zločince. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak ještě se Twardowski mstil

zblo (») | 31. 7. 2016 | přečteno: 1163× | komentáře: 0
lj-001.jpg(první přímo související text: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Po tomhle manželství na zkoušku se Twardowski velmi změnil. Náhle pocítil potřebu žen a tak je začal vyhledávat v domnění, že se mu podaří nalézt nějakou, která by si ho upřímně zamilovala. Byly to však plané naděje. Zatímco hlupáci snadno získávali milenky, jež po nich šílely, a dokonce kvůli nim podváděly své muže, jemu se nedařilo získat žádnou, a to ani takovou, která by ho milovala pro zlato nebo slávu. Jak to bylo možné? Ženy mají nejspíš rády milence hloupější, než jsou samy, protože se s nimi necítí méněcenné. Líbí se jim, když mohou zachovávat nadřazenost a všemu kolem rozkazovat. - A tak Twardowski sám klamal a spokojoval se onou hloupou, placenou a předstíranou láskou, která nedovede nasytit, ačkoliv se k ní nejeden uchyluje k ukojení vášně, protože šlechetnější obsah nenalézá. Podobně pije žíznivý lovec ze špinavé louže, když nikde nevidí čistý pramen. Mistr po vypuzení manželky narážel už jenom na společnost žen zkažených, které si musel kupovat. Ďábel mu se smíchem předkládal stále půvabnější skořápky, a když nezřídka zasmušilý Twardowski procházel v mysli všechna svá životní zklamání, pošeptal mu: „Dej na mě, mistře, jiná láska není! Nanejvýš snad pro hlupáky, co v ni věří. Vyskytuje se pouto náruživosti, zvířecí vášeň, dětinské vzplanutí platonického vztahu, ale to, čemu ty říkáš láska per excelentiam, to v reálném světě není. Je to jako s Fénixem nebo Sirénami. Vzdělaní a důstojní lidé o nich píší, ale všechno to jsou jen poetické bajky.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak Twardowski s manželkou žil, jak ji na radu ďábla špehoval a co pak učinil

zblo (») | 24. 7. 2016 | přečteno: 1204× | komentáře: 0
lj-001.jpg(předchozí: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Kdo by neznal ony první šťastné chvíle manželského soužití, kdy se z číše lásky upíjejí počáteční sladkosti a kdy tajemná krása dosud nepoznaného naplňuje svět snoubenců novou příchutí?! Kdo by neznal ony dny, zářící štěstím a nadějí, že celý život poplyne už jenom na vlnách rozkoše, radosti, shody a lásky?! Takové dny jsou údělem i toho nejnešťastněji sezdaného páru, neboť i na okraji poháru, v němž se často skrývá spousta hořkosti, spočívá nějaká ta kapka sladkého zápalu, vzrušení a vášnivého požitku. Ještě i pak k sobě manželé chovají ohledy, vzájemnou úctu a dbají o sebe, ovšem už jen s takovou náklonností, nakolik je jim důvěrnost lásky potřebná. Nevyzouvají se ještě zcela z jistých forem zdvořilosti, které jim připomínají cosi ideálního a nadpřirozeného z prvních dnů manželských rozkoší. Hledí na sebe a snaží se vzájemně poznat (je to jen pohádka, že by se mohli poznat předem) a v takovéto napůl důvěře a napůl nedůvěře drží stále sami sebe na uzdě. Ó, jak jsou pořád ještě šťastni! Neopravňuje to snad k domněnce, že by měl člověk, toužící po delším manželském štěstí, čerpat i nadále z prvotního chování a projevů citu, kterých se později nedostává? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

9. října 1939 (Sergiusz Piasecki)

zblo (») | 24. 6. 2016 | přečteno: 1800× | komentáře: 0
knihy_2.jpgDnes dorazil list od Duničky. Podivil jsem se. Ještě neuplynuly tři týdny co jsem jí psal a už je tu odpověď. Činí se ta naše sovětská pošta! Můžeme být vzorem pro celý svět. A obálka nepoškozená! Vidno, že cenzuru moje korespondence nezajímá ... Pak se ovšem ukázalo, že dopis dorazil příležitostně. Známý železničář měl cestu do Vilniusu a tak mu jej Dunička svěřila. Přinesl ho osobně. Škoda, že mě nezastihl. Ale možná i dobře. Vždycky je lepší nerozmlouvat s cizími lidmi. Dopis se mi moc líbil a tak jej doslova přepisuji: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kdo s koho (Aleksander Fredro)

zblo (») | 22. 6. 2016 | přečteno: 2471× | komentáře: 0
historie.jpgByl to pro mě nový svět - v horách jsem byl poprvé. Čím dále, tím více ponurou se stávala okolní krajina. Všude hory, a za nimi zas hory, vše černým lesem pokryté. Step nebo moře, zjevující ve své nesmírné jednolitosti mohutnost a sílu přírody, uchvacují podobenstvím nekonečna a probouzejí v nás údiv, úctu i pokorné zamyšlení nad sebou samým, nad vlastní nicotností. Avšak pohled na rozlehlé husté lesy mísí do těchto pocitů ještě i strach. Je to jen zdání, že prchl všechen život z oněch hrobovým vlhkem dýchajících tísnin: jako by se tu i tam nějakým tajemným pohybem prozrazoval. A konečně i z kolébky vzaté a do dalšího života vynesené povídačky o čarodějnicích nebo lupičích vyvstávají před očima. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vigilie (Aleksander Fredro)

zblo (») | 19. 6. 2016 | přečteno: 1399× | komentáře: 0
nadeje.jpgBěhem kampaně roku 1813, v předvečer[1] bitvy u Hanau, byl jsem[2] vyslán s rozkazem ke generálu Bertrandovi[3], který velel zadnímu voji[4] armády. Cestou jsem potkal různé oddíly našeho vojska a pronikl skoro až k předsunutým jednotkám[5] nepřítele, generála Bertranda jsem však nenašel. Nezbývalo mi tedy nic jiného než se stejnou cestou vrátit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

śmieszny język polski / św. Wojciech i komiczny czeski / bariery czesko-polskie?

zblo (») | 3. 6. 2016 | přečteno: 1524× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpgMoje dziecięce wyobrażenia o języku polskim kształtowano przez ojcowskie powiedzonka w rodzaju proszę pana, pan za pana! (co miało znaczyć komendę dla krycia w szyku wojskowym) i niezupełnie dowcipne kawały kolegów z podstawówki, sugerujące, że jeż po polsku brzmi kaktus pochodowy. Z prawdziwą dziwacznością języka półnonych sąsiadów zetknąłem się dopiero przy badaniu popularnej wtedy gry karcianej Kwartet, przywiezionej bratem z wycieczki szkolnej do tamtych stron. Wyrazy jak strażak (po czesku hasič) lub pogotowie ratunkowe (záchranka) wprowadzały mnie w ciche zdumienie. Kiedy zaś po latach rozpocząłem nawiązywać z Polską stosunki bardziej intymne, byłem podobnie zafascynowany egzotyczną wymową nader zwykłego czasownika będzie (po czesku bude). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pravda - velké slovo (Aleksander Fredro)

zblo (») | 29. 5. 2016 | přečteno: 585× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPravda je vždy ušlechtilá! Pravda, pravda - velké slovo. Ale s pravdou je to jako s ohněm: hřeje, a současně pálí. Kéž by to ráčili uznat a zapamatovat si ti, kteří se rádi označují za pravdomluvné. Vidí v tom svou přednost a chloubu. Nejeden domýšlivě vykřikuje: „Řekl jsem mu pravdu, až to s ním zamávalo!“ Bravo! Zařízl ses jako chirurg, sáhls do rány bez ohledu na bolest nemocného. Ale byl ten řez nezbytně nutný? Měl jsi hned po ruce hojivý balzám? Toť otázka... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (závěrečná třetí část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 649× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Když pomineme charakteristické výplody kronikářovy konfabulace, vynoří se před námi nahá skutečnost, spočívající v ostrém konfliktu krále s částí aristokracie. Příčiny si můžeme jen domýšlet.[1] Začněme od zmíněných pozemkových nadání církvi. Světští páni zřejmě nic nedostali a cítili se proto dotčeni. Nezapomínejme, že tehdy u nás křesťanství teprve zapouštělo kořeny (stačí připomenout pokus o návrat k pohanství ve třicátých letech 11. století) a že pozice církve byla v oněch dobách úplně jiná, než jak jsme si ji navykli vnímat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (druhá část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 1281× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Ve snaze objasnit události, které se odehrály v tak dávné minulosti a byly tak málo zdokumentované, nezbývá historikovi nic jiného než postupovat jako kriminalista: musí lovit zlomky informací, hodnotit je a skládat z nich co možná navazující obraz děje. Pokračujme tedy při sestavování naší mozaiky prezentací hlavních rysů účastníků konfliktu, počínaje samozřejmě samotným králem Boleslavem Štědrým, řečeným též Smělý. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (první část)

zblo (») | 13. 3. 2016 | přečteno: 1976× | komentáře: 0
historie.jpg(...) Katolická církev má prý „problém" s uznáním mučednictví arcibiskupa Romera, který byl zhruba před třiceti lety zavražděn v Salvadoru. Jeho vrahem byl totiž – katolík ... Chudák Romero si naivně myslel, že důležitější je následovat Krista než zkoumat zápisy v matrikách (a pak že je „třídní hledisko“ doménou komunistů)! Je jistě správné postupovat při každém blaho(svato)řečení uvážlivě, což vyžaduje důkladné a dlouhodobé zkoumání všech aspektů. Po zkušenostech s řadou svatých (jakými byli třeba kníže Václav nebo Romerovi osudem velmi blízcí Stanisław Szczepanowski a Thomas Beckett) by však mohl „ďáblův advokát“ založit svou oponenturu přeci jen na něčem duchaplnějším, než je formálně katolické vyznání vrahů. (...) Chytračení v duchu „účel světí prostředky“ se vymstí časem každému (tedy i církvi). Proto by se v případě arcibiskupa Romera měly uvádět spíš skutečné výhrady (třeba předpokládané sympatie k „teologii osvobození“; by1261č).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak satan radil Twardowskému v lásce (J. I. Kraszewski)

zblo (») | 8. 2. 2016 | přečteno: 934× | komentáře: 0
lj-001.jpgPo onom počátečním seznámení následovalo stále odvážnější milkování, jež obě strany nikterak neskrývaly. Mistr dokonce obcházel kostely, aby vyvolenou vídal častěji, ačkoliv ji navštěvoval u ní doma, kdykoli se mu zachtělo. Kromě toho s ní chodil na procházky, a vůbec jí věnoval téměř veškerý svůj čas. Každým dnem se sbližovali a jejich vzájemná důvěra rostla. Jen se mistr (který znal ženy už o něco lépe a o náklonnosti panny Anežky nemohl pochybovat) sám sobě divil, kde se u něj vzala taková nesmělost, že se neodvážil svou lásku vyznat zcela otevřeně. Co by však mohla znamenat slova vedle už tak dost zřejmého nadbíhání? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

staré zlaté časy / Stalin / Berija / Chruščov

zblo (») | 15. 1. 2016 | přečteno: 888× | komentáře: 0
ostatni.jpgautor: Andrzej Fedorowicz / zdroj: Focus.pl / 18. 5. 2013 / zběžný překlad pro vlastní potřebu, poznámky a glosa pod čarou by13531č) / původní text: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co nám chtěl Básník říci?

zblo (») | 12. 1. 2016 | přečteno: 1302× | komentáře: 0
duchovni.jpgPřekladatel chce, aby se jeho překlad líbil, zatímco vědec usiluje výlučně o poznání pravdy, i kdyby nebyla atraktivní. Jde o jednu z příčin rozdílu mezi tím, co lze vyčíst z obšírných komentářů k bibli, a tím, co se objevuje v  překladech. S Markem Pielou o tom hovoří Justyna Siemienowicz a Marcin Sikorski. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Romantický kozák

zblo (») | 2. 12. 2015 | přečteno: 918× | komentáře: 0
drewniak.jpgVarování! Pořad obsahuje materiál nevhodný pro děti a také kontroverzní myšlenkové zkraty. Pokud je to pro tebe vážný problém, dál se nedívej ... ale určitě budeš litovat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Když otec jedl syna

zblo (») | 10. 11. 2015 | přečteno: 1265× | komentáře: 0
ostatni.jpgVýročí vypuzení Poláků z Kremlu roku 1612 se v Rusku slaví jako národní svátek[1]. Tím byl povznesen k uctívání patrně největší skandál polsko-ruských dějin: náš[2] sarmatský[3] kanibalismus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adam Mickiewicz

zblo (») | 9. 11. 2015 | přečteno: 2071× | komentáře: 0
filomati.jpgautor původního textu: Wojciech Rzehak in Adam Mickiewicz - Dziady (GREG, Kaków 2014) / překlad a poznámky by15118č[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Komu patří naše děti?

zblo (») | 5. 11. 2015 | přečteno: 1028× | komentáře: 1, poslední: 26. 4. 2016
politika.jpgSamozřejmě, že neschvaluji jakékoliv týrání dětí vlastními rodiči (ani kýmkoliv jiným). Jen si myslím, že děti patří především do své biologické rodiny (tvořené sourozenci, matkou i otcem) a že mají být odnímány až v opravdu nepochybně prokázaných závažných (předem jasně definovaných) případech. Rozhodně by se to nemělo stávat pro nějaký ten výchovný pohlavek, kvůli truchlení v důsledku neutajeného úmrtí někoho blízkého, nebo dokonce na základě dojmu, že (by) k něčemu takovému mohlo dojít. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Czechy / Turnov / Muzeum Czeskiego Raju / Galeria

zblo (») | 26. 10. 2015 | přečteno: 1627× | komentáře: 0
psphs.jpgtekst pierwotny: Muzeum Czeskiego Raju, Turnov (w wersji czeskiej i niemieckiej) / tłumaczenie na język polski, przypisy i odsyłacze do innych stron internetowych: by1555č / przekład cytatu z aktualizacji językowej Rękopisu Kralowodworskiego (by1553č) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

černý byznys / největší povstání otroků v dějinách USA

zblo (») | 30. 8. 2015 | přečteno: 646× | komentáře: 0
ostatni.jpgČlověk, pracující na plantážích Louisiany, se „amortizoval“ za čtyři roky. Pak mohl zemřít bez toho, že by majitel utrpěl ztrátu. Ten si koupil dalšího. Právě zde došlo k největšímu povstání otroků v dějinách USA. Tyhle události patří k ostudným a ukrývaným stránkám americké historie. číst dál