konspirační teorie / zánik etnických národů / budoucnost Evropy / ohrožení demokracie

Napsal zblo (») v sobotu 21. 11. 2015 v kategorii politika, ekonomika, společnost, přečteno: 1452×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinepredpoved.jpg

Jako všichni ostatní, také já věřím jen těm konspiračním teoriím, které se mi kvůli něčemu „líbí“ nebo které jsem sám zplodil. Musím také konstatovat, že obdivuji každého, kdo dovede (a dá si tu práci) dohledat původní (z nejistých důvodů předělané) verze internetových naučných textů. Já bych se spokojil s důvěrou či nedůvěrou k tomu prvnímu, co by mi na wikipedii naskočilo.[1] Nevýhody (?) internetu spočívají v tom, že se tu „demokraticky“ míchá kdeco (od informací seriózních, přes subjektivní názory a „sračky“ až po sofistikované manipulace). Ale to znalci internetu určitě vědí líp než já. Kdo a proč „upřesňuje“ ten který článek dovedu posoudit jen chabě.[2]
Sám jsem stoupenec (a tak trochu spolutvůrce) „konspirační teorie“ (?), že za skutečným (velkorysým, všestranným a samozřejmě sofistikovaným) rozkládáním evropských struktur[3] stojí putinovské Rusko (jemuž i nynější teroristické útoky podezřele hrají do noty). Má k tomu zajisté důvody, jejichž souhrn (natož rozbor) by mě vyčerpal a proto si ho nechám na jindy...
Jak jsem tu a tam naznačil v některých předchozích článcích[4], stojí Rusko (dle mého soudu) i za nynější masovou imigrací do Unie a to jak přímo, tak dlouholetým vytvářením a udržováním neuralgických a patogenních zón v Africe i na Středním východě. Jistěže USA udělaly spoustu chyb a patrně i lumpáren, největší z nich se však dostavily až s nástupem Obamy na „americký trůn“. Nyní začínáme sklízet fatální důsledky jeho dětinského pacifismu a vstřícnosti vůči Rusku. Nechci si přisvojovat jepičí zásluhy, ale odhadl jsem to zřetelně už v okamžiku, kdy mu byla za nadšeného řičení poloviny zeměkoule udělena bianko Nobelova cena míru a kdy 17. září (sic!) 2009 vypověděl strategickou obranu bývalým sovětským satelitům ve střední Evropě (vůči Polsku a Rusku to byl tak zřetelný signál, až mě šokuje, jak to mohlo uniknout veřejnému mínění ... dokonce v Polsku).
Pokud jde o záměrnou degeneraci mísením s imigranty, k tomu jsem se už také vyjádřil jinde.[6] Nevím, co si ve skutečnosti a „opravdu“ myslel onen pán z wikipedie[7], ale je fakt, že eugenika v jeho době frčela a že v její možnosti mnozí tehdejší vzdělanci (i nevzdělanci) věřili. Postupem doby se dost jasně prokázalo, že nejde o vědu, ale klasickou (a samozřejmě zneužitelnou) pseudovědu, jejíž aplikací nelze lidstvo ani zušlechtit, ani retardovat. Kromě toho by se jednalo o strategii na velmi dlouhé lokte (mnohonásobně překračující horizonty individuálních životů konkrétních manipulátorů). Je výrazně efektivnější, smysluplnější a perspektivnější takovými postupy strašit než je realizovat.
V jednom nedávném rozhovoru s Cílkem zazněla jeho oblíbená varování ohledně vody (respektive vysychání). V přilehlé diskusi se „národ“ rozhořčoval v tom smyslu, že „co je nám do žízně v Indii: když se množí jak kobylky, ať klidně chcípnou!“. Nemá smysl s naivitou a krátkodechostí takových postojů polemizovat. Parafráze je užitečnější: Co je nám do našich potomků? Jestliže nás nezajímá, co jednou budou pít (a čím zalévat zahrádky), proč by nás měly trápit jejich modlitby v mešitách nebo barva kůže? Jako nás dnes nezajímají starosti předků o naši (tehdy budoucí) přítomnost, nebudou ani potomky dojímat naše dnešní (za oněch časů dávno minulé) úzkosti o ně. Nejspíš se budou předkům či předchůdcům (včetně nás) posmívat a pohrdat jimi podobně, jak to děláváme my sami.
V souvislosti s masovým nasouváním běženců do Evropy by bylo dobré vzít na vědomí, že i my  jsme dědicové imigrantů, kteří v rámci stěhování národů a všelijakých nájezdů Evropu (hubením i asimilací) „převzali“ od jiných a všemožně ji přetvořili, aniž by nám to zpětně připadalo jako nějaká tragédie. To sice neznamená, že bychom se měli fatalisticky poddávat a dobrovolně rezignovat na hodnoty a „standardy“, které snad máme, ale nohy i ruce svazující deprese nám nepomohou. Právě naopak: patologický strach z nedohledné budoucnosti nás (podle skutečných záměrů reálně existujících konspirátorů) uvrhne do rezignace právě na ty hodnoty a standardy, o něž se prý bojíme, a do otroctví, které pro nás (nikoli pro abstraktní budoucí generace) noví uzurpátoři chystají.[8]
Postupné rozplývání (a zánik) etnických národů mi připadá jako (nejspíš bolestivá) dějinná nevyhnutelnost. Pokud nenastane konec světa nebo jiná srovnatelná pohroma, utvoří se jednou jediný „globální multikulturní národ“ jaksi „zákonitě“ a „sám od sebe“. Svět ostatně přestavuje jedno velké pohřebiště etnických nárůdků a národů, jejichž zanikání a přetváření je tak staré jako lidstvo samo a sotvakterý dnešní národ tu byl odjakživa[9]. Politické elity se „jen“ snaží tyhle trendy řídit podle vlastních (většinou momentálních) přání[10]. Někteří konspirátoři pak takové počínání předstírají, nebo ještě lépe: „řízení trendů“ podsouvají a předhazují jiným.[11]
Já si však myslím, že jen málokdy něco dopadne podle vizí konspirátorů (dlouhodobě už vůbec). I když tu a tam bývají zpočátku úspěšní, stejně se to nakonec nějak zvrtne nebo sesmekne jinam. Už proto, že i konspirátoři jsou jen smrtelní lidé a jejich dědicové či následovníci dříve či později začnou sledovat a prosazovat něco jiného (... ovšem: touha „elit“ po nekontrolované moci je také odvěká, ale představy o její podobě a možnostech dosažení se liší a mění). Mimo to každá konspirace naráží na konspirace jiné. Zrovna tak, jako se všechny (umělé i „přirozené“) trendy střetávají s nepřebernou plejádou trendů všelijak „konkurenčních“.
A zánik demokracie? Nejsem si jist její reálnou existencí (kdykoliv), je však v mém zájmu (z řady důvodů nemohu a nebudu patřit k elitám) a proto se jí zastávám, co mi chabé síly stačí ... při vědomí, že vláda většiny bývá stejně nesnesitelná a nemilosrdná jako vláda oligarchií nebo individuálních tyranů. Zrovna teď považuji za nejaktuálnější hrozbu pro demokracii možnost zcela demokraticky odhlasovaného „zrušení“ demokracie (ovšem: nihil novi sub sole; by151121č).
---
[1] Inspirací k sestavení tohoto článku byla soukromá diskuse nad konkrétní (upravenou) stránkou cz.wikipedie. Původní verze (30. 9. 2015 v 17,10 hod): ...Coudenhove-Kalergi&oldid=12931142. Upravená verze (9. 11. 2015 ve 21,07 hod): ...Coudenhove-Kalergi&oldid=13033296 (srovnávaný text se u obou verzí nachází ve stati „Profesionální dráha“).
[2] Momentálně u nás neprožíváme přímou cenzuru politickou (ačkoliv politicky motivované zásahy crackerů zajisté nelze přehlížet ani podceňovat). Mám podezření, že častější jsou útoky z „komerčních“ důvodů: napadání osob a textů, odhalujících nekalé praktiky podnikatelských subjektů (nejspíš v těch případech, kde by bylo neefektivní nebo neperspektivní postupovat právní cestou).
[3] ... které mají k dokonalosti daleko, ale to není předmětem tohoto pojednání
[4] související články: uprchlická krize / Rusko / Zapad / Sýrie / islámský stát, uprchlická hrozba / pozitivní řešení krize / přesměrování migrace a běženci / Turecko / přesměrování migrace
[6] viz: Pod kuratelou temných sil
[7] https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi (dodatečná poznámka) Po nahlédnutí do anglické, německé, ruské, polské a slovenské verze článku jsem usoudil, že se jakékoliv teorie ohledně „degenerace křížením“ v hlavě tohoto křížence (který se sám křížil dál) nemohly zrodit ani omylem. Z anglického textu lze naproti tomu bez potíží vyvodit prapůvod inkriminované stati (nacházející se jen v upravené české verzi; by151122č).
[8] O možnostech eugenické „výroby nové rasy“ (tedy záměrným křížením a/nebo mísením) mám vážné pochybnosti. Jako „méněcenné“ a snadněji ovladatelné se jeví spíš národy etnicky, mentálně, hospodářsky, kulturně ... jednolité a uzavřené. Strašení prolínáním s „méněcennými“ národy patří k tradičnímu propagandistickému arzenálu ruských mocenských elit (zaměřenému především na vlastní poddané obyvatelstvo), ačkoliv jim samotným nikdy nečinilo potíže vytvářet z impéria žalář nepřeberného množství cizích etnik (se všemi riziky, která to přináší). Téhle kompenzace národního komplexu méněcennosti nebyli Rusové ušetřeni ani za komunistů. Mého otce (který brilantně hovořil rusky a tak se tu a tam dával s tehdejšími okupanty do řeči) strašil nějaký ruský důstojník sovětské armády zhruba těmito slovy: „Když odtud odtáhneme my, přijdou sem černoši, Číňani a NATO (něgri, kitájci i NATO).“ Jako by (přes jistou jasnozřivost onoho proroctví) nebylo jedno, kterou „degenerovanou rasou“ budeme nakonec zprzněni...
[9] ... pozoruhodně mimořádnou „červenou nit“ dějin představují Židé (což mnozí nedovedou rozchodit bez konstruování protižidovských konspiračních teorií)
[10] ... jen velmi vzácně dohlédnou na konec konkrétního „volebního období“ (jejich horizonty většinou končí u špičky vlastního nosu)
[11] Nebezpečnější než křížení populace se jeví „průmyslově aplikované“ genetické manipulace, o což různí „vědci“ (pod záminkou „pokroku“) usilují. Mohou si to představovat i tak, že zatímco elity budou kombinací supermutantů s kyborgy, „obyčejný lid“ bude geneticky degradován a tím předurčen k otrocké roli. Dřív takové možnosti nebyly, ale do budoucna bych to nepodceňoval. Jen si nejsem jist, zda „supermutanti“ budou vůbec nějaký podřadný „lid“ k něčemu potřebovat (tedy, pokud skutečný smysl lidské existence nespočívá v pokleslé potřebě vytahovat se na jiné). K tématu Pačes (ČRo Dvojka, Meteor z 21. 11. 2015): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3514376

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a třináct