Boží mlýny na volský pohon

Napsal zblo (») v neděli 3. 11. 2019 v kategorii politika, ekonomika, společnost, přečteno: 164×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinedemonstrace.jpg

Tak jsem při čekání na parkovišti před obchoďákem vyslechl rozhovor paní Tachecí s panem Havlem a utvrdil se v důvodném podezření, že matematika a logické myšlení jsou dvě různé věci: Volební právo by prý nemělo být všeobecné. Je mi z toho tak blivno, že přes veškerá předsevzetí musím znovu citovat sám sebe. Snad je to naposled (by191026 / ad Osobnost plus Českého rozhlasu z 22. 10. 2019).
---
Někteří lidé by chtěli zavádět kvalifikační testy pro voliče obecně, někteří (jiní?) by rádi podmínili volební právo odvodem přímých daní a další by volby zrušili vůbec. Zůstává záhadou, proč se optimisticky domnívají, že by takto uchvácená vláda byla podle jejich gusta.
Jakékoliv omezení nebo znemožnění rovného volebního práva by vedlo jen k dalším společenským deprivacím a frustracím. Lidem, kteří nemohou zasahovat do politiky (hájit své zájmy) řádně či legálně, nezbývá nic jiného než negace, násilí a identifikace s nepřáteli (jejich primárním cílem se stává rozvrat společnosti / by16719č) ...
---
Nikdy nikde se nehlasuje o pravdě, ale vždycky jen o zájmech, přičemž oprávněné zájmy má i člověk hloupý, chudý, nevzdělaný ... (chytří, bohatí a vzdělaní mají dost možností, jak ho přesvědčit, že jim leží na srdci zájmy všech, nejen ty jejich). Dokud národ volí tak, jak si přejeme, pošklebujeme se nářkům opozice, že by si zřejmě přála vyměnit národ za nějaký jiný. Když se situace otočí, začneme přemýšlet, jak „divné voliče“ vyřadit ze hry. A „kvalifikační předpoklady“ mohou být různé: výše příjmu, výše dosaženého vzdělání, třídní původ, schopnost rozdělat oheň třením dřev ... Já bych řekl, že vzdělancům nic nebrání ve vzdělávání nevzdělaných (ani v jejich výchově k odpovědnosti). Verba movent, exempla trahunt. Ty příklady obzvlášť ...
A ta zvuková smyčka, která ve všech diskusích na tohle téma do zblbnutí mele, že volit by měli jen ti, kteří platí daně a neberou dávky, je také důsledkem mizerného vědění: Nejenže existují nepřímé daně (včetně DPH) a nejrůznější další přímé i nepřímé poplatky a odvody, ale také všeobecná branná povinnost, veřejné zakázky, subvence a dotace (často spíš bohatých než chudých, protože podmíněné spoluúčastí), povinná a při tom placená konzumace různých služeb ... a to dokonce bez ohledu na to, zda dotyční plátci mají vůbec nějaké příjmy.
Kromě toho existuje i něco jako sociální smír (v širším slova smyslu): Lidé, kterým se jakkoliv a z jakéhokoliv důvodu upírá legální možnost prosazovat vlastní zájmy, začnou je dříve či později prosazovat „nelegálně“ (zpravidla to vrcholí násilím), takže za jejich eliminací coby voličů nevyhnutelně kráčí eliminace fyzická. Pěkně děkuju!
IQ nemá s aktivním volebním právem co dělat a vzdělanost jen druhotně. V zemi, kde je povinná školní docházka, kde skoro každý učňák vrcholí maturitou a kde má kdejaká ukřivděná modrá punčocha červený univerzitní diplom, nelze argumentovat nevzdělaností národa pro potřeby voleb. V opačném případě by měli být napřed popraveni všichni dosavadní a ještě žijící ministři školství.
Pokud pak jde o politiky, ti zpravidla odpovídající IQ i vzdělání vykazují už teď (... kdo by tak asi určoval a hodnotil kritéria pro politiky? ... na základě jakých a kým stanovených kritérií by se k tomu stal kompetentní?). Např. nacističtí váleční zločinci vykazovali IQ docela slušné. Cituji: „V 70. letech 20. století psycholožka Molly Harrower vyhodnocovala velké množství po válce shromážděných materiálů, týkajících se psychiky válečných zločinců, kteří stanuli před mezinárodním tribunálem v Norimberku. Šlo mj. o testy osobnosti a inteligence a o výsledky psychiatrických vyšetření. Experti, které požádala o analýzu uvedených materiálů, nevěděli nic o totožnosti pacientů. Prohlásili, že mají co do činění s obhájci lidských práv, případně s osobami neobyčejně inteligentními, překypujícími energií a fantazií.“
Když se intelektuálové dožadují omezení všeobecného a rovného aktivního volebního práva, pak se to dá charakterizovat jen jako opětovné selhávání intelektuálů. Kdo si myslíte, že by vystřídal dnešní mizery u koryt, kdyby část národa ztratila volební právo? Já tvrdím, že zas mizerové, kteří by měli navíc příležitost k ještě větší aroganci a bezohlednosti než ti dosavadní. Kromě toho by vznikla vrstva nespokojených deprivantů, kteří by volební výsledky „kazili“ jinak. Jak by tyhle „méněcenné, nevzdělané a podprůměrným IQ obdařené živly“ intelektuálové vyřešili? Myslím, že netřeba napovídat. Řekl bych, že zrovna tohle kádrování „hloupých“ či „nezodpovědných“ voličů pramení z totalitního (postbolševického) myšlení zhrzených pseudoliberálů, frustrovaných volebními výsledky i brexitem a z neschopnosti či neochoty vidět skutečné příčiny situace. Prostě fňukání a hledání viníků, kde nejsou. V dojemné shodě se všelijakými nácky (by161030č).
---
Nevím jak vám, ale mně jako frustrovaní pitomci připadají ti, kteří se „diví“ následkům toho, co sami spískali (přinejmenším povýšeneckou lhostejností k „primitivním potřebám“ obyčejných lidí, ale někdy i jejich bezohledným válcováním). Někteří intelektuálové nemohou přes svou učenost pochopit, že nikdo (ani oni sami) ve volbách nehlasuje podle více či méně omezeného povědomí o tom, co je snad pravda a spravedlnost. Všichni (bez ohledu na vzdělání, inteligenci, věk, pracovitost a další předpoklady) se snaží prosadit svoje ZÁJMY. Pokud je někdo skutečný pitomec, může si nechat namluvit, že cizí zájmy jsou pro něj nějak prospěšné a tak jim dá přednost před vlastními. Obvykle ho čeká trpké vystřízlivění, za které se pak zpravidla mstí při každé vhodné příležitosti. Řekl bych, že nynější vystřízlivění je ještě dost střídmé a pomstychtivost vcelku mírná a že je ještě pořád reálná naděje vyhnout se opravdu vážné mizérii. Bohužel se schopní a úspěšní (často vzdělaní a vysokým IQ obdaření) nehodlají poučit a flexibilně přizpůsobit. Nadále s neutuchající zarputilostí prosazují výlučně zájmy vlastní v domnění, že jen mimořádný ubožák nechápe jejich „všeobecně platnou pravdu“. Možná jsou pro občanská práva a demokracii největší hrozbou zrovna oni: Zatím jen spekulují jak omezit aktivní volební právo ve svůj prospěch, nelze však vyloučit, že je už brzy napadne izolovat „pitomce“ v lágrech pro choromyslné (protože jen blázen nevidí, jak jsou „cestování, banány a hajzlpapír“ mírou všech hodnot / by17529č).

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a dvanáct