Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hlavně, že jsme zdraví ... u-i-u-a-a tink tink valavala vinkvink

zblo (») | 14. 1. | přečteno: 113× | komentáře: 0
kocka.jpgZdaleka ne každá venkovská kočka, pohybující se volně odkudsi někam, je ztracená nebo zatoulaná. Odvažuji se dokonce vyslovit přesvědčení, že cosi jako „zatoulaná vesnická kočka“ v reálném světě neexistuje (buď se pod tím označením skrývá pohádková bytost infantilních milovníků ňu-ňu-ňu žvížátek, nebo smyšlená záminka seberealizace obsesí postižených ochránců „pořádku“). Když někdo někde odchytí volně se pohybující kočku, s největší pravděpodobností se dopouští týrání svobodymilovného tvora, a pokud ji kamkoli pod jakoukoli záminkou odnese či odveze, pak ji nejspíš ukradl právoplatnému chov... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pravda existuje. Ze které díry vyleze?

zblo (») | 22. 12. 2019 | přečteno: 185× | komentáře: 0
83.jpgNa rozhovoru pana Jandourka s panem biskupem Holubem mě nejvíc zaujala teze o tom, že „ztráta citu pro pravdu vytváří prostor pro komunisty, oligarchy a šílené fanatiky“. Je mi známo, že pravda je jen jedna (a že ten pravý cit pro ni mají pánové Piťha a Holub), přesto si troufám pochybovat o obecné existenci  „citu pro pravdu“ kdykoliv, natož v dobách minulých. Problém spočívá spíš v současné krizi „prosazování dominantní pravdy“, což mnohé frustruje natolik,  že patrně půjde o jev přechodný ... jak už to tak u krizí bývá. Nemohu přitom pominout obligátní „Husovu pravdu“, s níž pak souvisí drobný, leč názorný příklad, jak může takový „cit pro pravdu“ vypadat v praxi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Předvánoční glosa

zblo (») | 20. 12. 2019 | přečteno: 153× | komentáře: 0
vanoce.jpgKaždý den v roce je něčeho mezinárodní. Je jich 365, občas 366. Podobně by každý z nich mohl být památným čehosi typicky českého, tedy pro národ ponižujícího. Nás totiž neúspěchy a porážky nepokořují a netraumatizují. Rochníme si v nich jak prasátka v bahýnku. Werich prý kdysi kdesi polemizoval s tezí o malosti našeho národa výzvou, abychom byli hozeni na váhu. V předvánoční době mě napadá, že přes váhu jdou i kapři (náboženství konzumu má oltáře a krvavé oběti jako každé jiné). Ruští diplomaté po několika skleničkách údajně tvrdí, že pro Rusko je hmotnost našeho národa zanedbatelná: jen Mo... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Malování čertů 3

zblo (») | 28. 11. 2019 | přečteno: 124× | komentáře: 0
zivotni-prostredi.jpgMotto: Lieber Tommy, fliege weiter, | Wir sind alle Ruhrarbeiter, | Fliege weiter nach Berlin, | Die haben alle „ja“ geschrien. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bez iluzí

zblo (») | 3. 11. 2019 | přečteno: 152× | komentáře: 0
stahovani-z-kuze.jpgLetošní osmé číslo Dějin a současnosti přetřásá jako nosné téma otázku plagiátorství, jmenovitě toho akademického.|1| Přestože mi všudypřítomný tlak na skrupulózní respektování autorských práv připomíná náhubky, jimiž otrokáři bránili vyhladovělé pracovní síle ujídat z připravovaných panských žranic, zatajování zdrojů mi jako smrtelný hřích opravdu připadá. Osobně bych se štítil citovat nebo přeložit cizí text bez uvedení aspoň základních identifikačních údajů autora (ačkoliv někteří jiní nepociťují sebemenší nevolnost ani nad doslovným přisvojením výlevů mých). Jenže já si ušlechtilé manýry mohu dovolit: Za mou publicistickou činnost žádné honoráře nehrozí a snít o kariéře, slávě či uznání by bylo nemístné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Boží mlýny na volský pohon

zblo (») | 3. 11. 2019 | přečteno: 224× | komentáře: 0
demonstrace.jpgTak jsem při čekání na parkovišti před obchoďákem vyslechl rozhovor paní Tachecí s panem Havlem a utvrdil se v důvodném podezření, že matematika a logické myšlení jsou dvě různé věci: Volební právo by prý nemělo být všeobecné. Je mi z toho tak blivno, že přes veškerá předsevzetí musím znovu citovat sám sebe. Snad je to naposled (by191026 / ad Osobnost plus Českého rozhlasu z 22. 10. 2019). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část třetí)

zblo (») | 31. 10. 2019 | přečteno: 284× | komentáře: 0
historie.jpgK prvnímu střetnutí rolníků s povstalci došlo v noci z 18. na 19. února. Povstalci jeli na saních obsadit  Tarnov a cestou zastavili u hospody v Lisiej Górze|1|. Zde byli napadeni z Breinlova návodu hlídkujícími vesničany. Po krátké šarvátce se zbití a spoutaní ocitli ve sklepě, odkud je po několika hodinách  vyzvedl oddíl rakouské jízdy a předal tarnovské okresní správě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část druhá)

zblo (») | 28. 10. 2019 | přečteno: 179× | komentáře: 0
historie.jpgHodnotíme-li Szelovo počínání, nesmíme zapomínat, že ves a dvůr byly tehdy vůči sobě nepřátelské světy, mezi nimiž probíhal nelítostný boj na život a na smrt, ačkoli zatím (až do roku 1846) vedený legálními prostředky. Můžeme Szelu stále považovat za policejního konfidenta či udavače, když tuto okolnost uvážíme? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Letní, zimní, nebo správný?

zblo (») | 27. 10. 2019 | přečteno: 105× | komentáře: 0
42.jpgMívám dojem, že organizátorům věcí veřejných jde především o to, aby nic nebylo jednoduché a normální. Když se tedy nějakým nedopatřením stane zázrak směřující ke zrušení některé konkrétní hovadiny, dělají psí kusy, aby byla nahrazena hovadinou ještě větší. Těžkopádné odstraňování střídavého času je toho názorným příkladem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jakub Szela (část první)

zblo (») | 24. 10. 2019 | přečteno: 177× | komentáře: 0
historie.jpgPozdě odpoledne 20. února 1846 (byl to mrazivý den se spoustou sněhu) obklíčil zástup vesničanů boguszovský dvůr v Siedliskách v tarnovském okrese. Útočníci vyrazili dveře a rozběhli se po panských komnatách, kam doposud vstupovali jen nesměle, s hlubokou úklonou a s čepicí v ruce, pokud jim to vůbec bylo dovoleno. Rozdivočelá chátra hledala jak smyslů zbavená porůznu ukryté pozemkové vlastníky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak pan Lubomirský přijal pravou víru a postavil v Tarnavě kostel (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 15. 10. 2019 | přečteno: 139× | komentáře: 0
nadeje.jpgKdyž se Pán Ježíš v Betlémě narodil, byl ještě pan Lubomirský z Tarnavy luterán.|1| Že však šlo o člověka moudrého a přemýšlivého, jakmile se doslechl, že Jezulátko moc nerado vidí luterány a všelijaké jiné heretiky, začal si lámat hlavu, jak by se přesvědčil, jestli je to pravda. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Environmentální esej

zblo (») | 8. 10. 2019 | přečteno: 291× | komentáře: 0
pomnik-mono.jpgJsem ztracená figurka od člověče nezlob se.  Původně jsem byla modrá, v důsledku světové finanční krize jsem však zčervenala. Nikoli studem, ale hněvem. Takže jsem vlastně zrudla. Abych nezčernala závistí a nenávistí kvůli globalizaci, zvolila jsem pozitivní myšlení. Ano, zežloutla jsem. Jako řepka. Tím se přes biopaliva dostávám k životnímu prostředí, jehož ochrana mě bezprostředně ohrožuje. Jsem totiž z plastu. A to je také důvod, proč píši tuto esej (zatím nanečisto do písku). Zdůrazňuji ženský rod slova esej, neboť jsem coby figurka feministkou. Kdybych byla víčko od petlahve, propagovala bych svobodnou volbu pohlaví. Ještěže nejsem kolíček na prádlo. Hrůza pomyslet, co by ze mě bylo! Určitě mačo. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Den šprota

zblo (») | 6. 10. 2019 | přečteno: 156× | komentáře: 0
p4280016.jpgJsem c. k. lapiduch a vězím v takové smrduté díře u Přemyšlu. Nebudu zabíhat do detailů: Fronta se momentálně nehýbe, přece však dochází k jednotlivým přepadům z té či oné strany. Po ranní dělostřelbě k nám dolehlo německé volání o pomoc z předsunuté pozice, kterou jsme považovali za dávno vyklizenou. Jako jediný přítomný zdravotník jsem byl pověřen nepříjemným úkolem poskytnout zraněnému první pomoc a při té příležitosti zjistit, o koho jde a kde se tam vzal. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Malování čertů 2

zblo (») | 29. 9. 2019 | přečteno: 233× | komentáře: 0
hlas-volajiciho.jpgNěkdy v roce 2060 nebo 2065 se v pražském Kongresovém centru (dříve Ekumenický chrám Matky Přírody) za účasti masmédií a sociálních sítí naživo uskuteční diskusní panel, v němž se budou zástupci středoškolské mládeže ptát svých rodičů a prarodičů, jak  mohli připustit environmentální teror dvacátých let. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Molièrova Škola žen (Tadeusz Boy-Żeleński)

zblo (») | 28. 9. 2019 | přečteno: 182× | komentáře: 0
p7070050.jpgDostáváme se ke komedii, která dle literární historie reprezentuje epochu dějin francouzského divadla, jež se významem rovná Corneillovu Cidovi, a současně v mnoha ohledech představuje tvůrčí epochu samotného Molièra. Viděli jsme, jak trpělivě vstřebával prvky soudobého divadla, jak je postupně a sotva znatelně přetvářel, aby je čím dál víc poznamenával vlastním charakterem. V tomto případě však učinil původní komedií rozhodný krok a vydal se cestou své velké tvorby. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zázračný lék (Joanna Papuzińska)

zblo (») | 26. 9. 2019 | přečteno: 204× | komentáře: 0
p9150137-kopie.jpgŽily byly matka s dcerou. Matka skromná dobračka, dcerka hezká a milá. Jenže se na ně sesypalo velké neštěstí: Dcera onemocněla padoucnicí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pořád poulím oči

zblo (») | 14. 5. 2019 | přečteno: 271× | komentáře: 0
demonstrace-detail.jpgKdyž vypukla kampaň proti slepým vrahům za volantem, říkal jsem si, odkudpak že fouká vítr? Časem vyplave každý hnus: Aby očaři nepřišli zkrátka odlivem pacošů, musí se jim úředně nakomandovat. Finta ještě odpornější než zrušení úhrad od pojišťoven. Jenže konformní občany ani sebemazanější úklady nerozhodí a tak si rádi připlatí nejen za brýle (nechápu, proč to nedělali už dřív), ale i za řidičáky ... a za tu „osvětu“ konec konců také. Dilema koho volit určitě žádného neopustí (by19514č). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Malování čertů

zblo (») | 25. 4. 2019 | přečteno: 712× | komentáře: 0
hlas-volajiciho.jpgZatím je průmyslovou civilizací způsobené globální oteplování sofistikovaný (protože nevyvratitelný) zdroj obživy domněle prozíravých odborníků. Jenže ty už brzy nahradí frustrovaní poloprofesionální ekorevolucionáři. Až uměle pěstovaný i přirozeně bobtnající strach z klimatických změn ovládne masy v dějinotvorné míře, nastane nepříliš ekologický hon na vyhlédnuté čarodějnice. Zpočátku půjde o menšinové a proto bezmocné drobné škůdce, postupem doby však začne revoluce požírat kdekoho, včetně vlastních dětí. Vystřízlivění se dostaví záhy poté, co i ti nejnaivnější optimisté spolu s nejcyničt... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Mnoho psů zajícova smrt

zblo (») | 19. 4. 2019 | přečteno: 362× | komentáře: 0
zivotni-prostredi.jpgHydrometeorologové a frustrovaní aktivisté startují revoluci. Vědí, jak na to. Berou si na paškál vesnické blbečky, kteří čoudí a smrdí, protože se jim v zimě nechce mrznout ... tak jako se nechce nikomu (včetně hydrometeorologů a ekorevolucionářů). Vidí v nich úchyláky, zlomyslně vláčející kdejaký sajrajt po sazemi a popelem ušmudlaném baráku, aby co nejvíc poškodili sousedy i planetu. Nebo boží hovádka bez ponětí o nedokonalosti spalování (sami zkoukli funkci kamen na internetu). Zatím doporučují „přepadovky“ v domácnostech a mnohatisícové pokuty (máme málo exekucí a bezdomovců a tak je potřeba vyrobit další). Jednou potáhnou od vsi ke vsi s gilotinou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vypadá to na pendrek

zblo (») | 14. 4. 2019 | přečteno: 349× | komentáře: 0
obcane.jpgS koupí nového auta jsme byli zmanipulováni poslouchat za jízdy rádio (dřív jsme si povídali nebo přemýšleli o hloupostech) a tak jsem nedopatřením vyslechl světobornou rozhlasovou debatu „pro a proti“ legálně drženým zbraním. Vyplynulo z ní, že aktivistka hnutí „za svět bez válek a násilí“ (kam se na tak spasitelskou misi hrabou odříkávači růžence) celkem přesvědčivě nechápe, proč se čeští milovníci střelného prachu ozbrojují, když se tu skoro žádné odpovídající nebezpečí nevyskytuje: na nemoce i na silnicích rozhodně umírá víc lidí než v přestřelkách, násilnou trestnou činnost máme minimální a ojedinělí nezletilí nebo pošahaní teroristé spoléhají spíš na dříví přes koleje. Proto je prý nezodpovědné strašit lidi něčím, co jim ve skutečnosti nehrozí. Škoda, že se touhle statistickou logikou sama neřídí a straší národ nedůvěrou k ozbrojeným spoluobčanům, ačkoli máme i přes jejich značný počet minimální násilnou kriminalitu a na chřipku či na silnicích umírá víc lidí než v leckteré válce, přičemž teroristé hodí nanejvýš tu a tam nějaký ten klacek pod kola (deprivant v Uherském Brodě střílel konec konců jen proto, že mu chtěli pistole zabavit) ... Co je „poloautomatická“ zbraň, to jsem se nedozvěděl ani tentokrát. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Správná poloha se pozná podle skobičky

zblo (») | 11. 2. 2019 | přečteno: 340× | komentáře: 0
ja9-kopie.jpgBásnická vyjádření mají jednu velkou výhodu: dají se vykládat všelijak, aniž by člověk opouštěl svou pravdu. Kolega kdysi dostal od jednoho akademického malíře obraz. Za práci místo peněz. Byly to buď žně, nebo (když se obraz pověsil obráceně) bílé útesy doverské (by17924č). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dehonestace svatopetrské legendy

zblo (») | 10. 2. 2019 | přečteno: 417× | komentáře: 0
pasije.jpgNěkteří (zřejmě nedotknutelní) truchliví polobozi o sobě tvrdí, že jim nevadí odlišné názory. Ve skutečnosti jim vadí jakékoli názory (odlišné i totožné), protože smyslem jejich existence je blahosklonné přijímání adorací. Pokud by tomu tak nebylo, aspoň občas by se nad názory druhých zamysleli. Místo toho kádrují, překrucují a podsouvají jako komunističtí demagogové, kterým prý nemohou přijít na jméno. Liberálové par excellence! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Podobenství o prošustrované svobodě

zblo (») | 20. 1. 2019 | přečteno: 330× | komentáře: 0
p7290004-kopie.jpgJežíš učil zástupy: „Nevěřte liberálním demokratům, když vám říkají, že byste se pro vyšší důchody zřekli svobody. Sami totiž odměřují vaši svobodu podle toho, kolik máte peněz. Proto vás také kdykoli připraví o důchody i o svobodu.“ Potom se posadil před českou správu sociálního zabezpečení a díval se, jak lidé berou z pokladnice peníze. Mnoho boháčů si odnášelo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a přijala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova nese méně zodpovědnosti za zpronevěru svobody než zákoníci a farizeové... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cena moudrostí

zblo (») | 20. 1. 2019 | přečteno: 381× | komentáře: 0
kocka.jpgPtali se Vlasty Chytráčka, co by dělal, kdyby nadcházel konec světa. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kdo to říká, ten to je, tomu se to šikuje

zblo (») | 15. 1. 2019 | přečteno: 474× | komentáře: 0
politika.jpgNeznám svůj IQ, ale předpokládám, že to žádná sláva nebude. Přesto jsem dovedl dlouho dopředu předvídat „popularitu“ jak Zemana, tak Babiše. Ti s vysokým IQ se tou dobou zabývali konstruováním teorií o tom, jak průměrný Čecháček závidí každému, kdo má víc než on (a proto ho prý také nenávidí, neboť úspěch se v našich končinách neodpouští). Nyní filosofují, jak je možné, že komunisté podporují u moci mimořádného pracháče a že to individuum méněcenní závistivci dokonce opakovaně volí. A tak opět vymýšlejí teorie, přičemž se ta nejhloupější nabízí sama (což zpochybňuje nezbytnost inteligence). V dobách, kdy jsme ještě měli inteligenční kvocient obecně nadprůměrný, posmívali se vítězové voleb bědující opozici, že by si asi přála vyměnit národ. Hm. Nevím, nakolik si ta hloupější jeho část myslí, že delikventy do vězení posílá místo soudů policie (dost o tom pochybuji) a zda je to s penězi, státem a daněmi až tak prosté. Bezpečně však vím, že i člověk s velmi nízkým IQ pozná, když si z něj chytráci udělají rohožku (by1911č). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nesmrtelný americký brouk na mozku

zblo (») | 30. 12. 2018 | přečteno: 386× | komentáře: 0
p7150006.jpgNikdy nebylo v Česku míň lokálních topenišť na tuhá paliva než dnes. Tím se vysvětluje, proč jsou čím dál větší hrozbou pro životní prostředí: Každý hon na čarodějnice je podmíněn převahou uhranutých. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co ví každý idiot

zblo (») | 22. 12. 2018 | přečteno: 514× | komentáře: 0
stahovani-z-kuze.jpgNapoleon s Kryštofem Kolumbem jednou zašli na přednášku věhlasného psychiatra o škodlivosti sociálního státu. Prostou skutečnost, že sociální jistoty podvazují iniciativu, demonstroval Prof. MUDr. DrSc. FRCPsych.[1] příběhem ze zadluženého a krizí zmítaného Řecka: „Můj tamější kolega ztratil práci. Protože nikde neměl zastání, nelenil, vytáhl z kůlny člun po pradědečkovi, dal ho do pořádku a začal se živit převážením turistů na sousední ostrov. Jeho manželka, která kvůli bankrotu přišla v téže době o dobře placené místo v bance, pustila se do sběru léčivých bylin. Třídila je, sušila, balila a distribuovala. Už brzy se oba měli líp než dřív.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Někdy si připadám jako blázen.

zblo (») | 10. 12. 2018 | přečteno: 487× | komentáře: 0
zivotni-prostredi.jpgTak třeba teď stále pociťuji zřetelné příznaky noční chemické otravy[1]. Není to zdaleka poprvé a tak dopředu vím, že jsem široko daleko opět jediný: Kdybych se zmínil (přes obavu, že mě stihne nějaké sofistikované pronásledování), rozhostí se omerta. A kdybych naléhal, bližní by mě přátelsky a shovívavě ujistili (tak jako se mluví s malými dětmi a těžce nemocnými), že jsem přecitlivělý na těle i na duchu ... na duchu zejména. Nelze ostatně vyloučit, že se mi všechno jen zdá. Mám snad nějaké důkazy? Nemám. Že je mi v mém věku špatně? Jim je mizerně také, ne-li hůř, ale nepoddávají se tomu: Chce to optimismus a pozitivní myšlení. Udělej si nějakou radost, choď mezi lidi (nebo do lesa) a hlavně se usmívej! A naslouchej svému tělu: Určitě se hlásí o něco, co bys mu měl dopřát ... pokud sis ovšem tuhle biologickou intuici nepokazil nezřízenou životosprávou ... Ale může to být i horší: Třeba se coby méně vzdělaný a neúspěšný důchodce z venkova pokouším šířit dezinformace, abych ve prospěch nejmenované mocnosti rozvrátil EU (... a komu tím prospěješ, co?!). Je mi to jasné. Spolehnu se na mezinárodní konference na ochranu klimatu: Na základě jejich závazných usnesení mi úřady už brzy zakážou v zimě topit, takže zmrznu a budeme mít všichni ode mě pokoj (by181210č). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pomníky mají ksichty kamenné

zblo (») | 19. 11. 2018 | přečteno: 529× | komentáře: 1, poslední: 8. 12. 2018
p9200038.jpgPoslouchám z rádia Krylovu Píseň neznámého vojína. Mozkovnou se mi při tom honí pugety hlavounů pod všemožnými pomníky nebo v odpadkových koších a vyvěšování fanglí k osmičkovým příhodám několikerého druhu (obvykle za břeskného doprovodu žesťů i činelů). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nedá dědek pokoj

zblo (») | 16. 11. 2018 | přečteno: 394× | komentáře: 0
p1100006-kopie.jpgSlyším z rádia statistiku, která na mě působí dojmem propagace preventivních stomatologických prohlídek. Chodil jsem k nim přes různé peripetie pravidelně a beze strachu dvakrát ročně dlouhá léta. Vloni jsem byl vyřazen z evidence své dosavadní zubní ordinace (kam jsem ochotně dojížděl zhruba 30 km). Bývalý zubař (Bulhar) prý odešel do důchodu, nový (Ukrajinec) prý nemá smlouvu s mou zdravotní pojišťovnou. V blízkém (i širším) okolí stomatologové „nové“ pacienty nepřijímají bez ohledu na příslušnost k té či oné pojišťovně. Jediný, který se se mnou (špatnou češtinou) vůbec bavil, podmínil přijetí do péče tím, že si nechám za drahé peníze vytrhat přední zuby, které mi stále dost dobře slouží. Když jsem nesměle namítl, že na něco takového bych musel hodně dlouho spořit, téměř neomaleně mě z ordinace vyhodil. Nefňukám (až budu mít bolesti, ošetří mě prý bezplatně kdekoliv ... pokud ne, podám na ně trestní oznámení). Důvody tohoto příspěvku jsou jiné: nemám rád za veřejnoprávní zpravodajství skrytou reklamu natož agitaci a také se mi nelíbí předstírání zubařů, že jim leží na srdci můj zdravotní stav (JK | méně vzdělaný vesničan nad šedesát | 27/5. 2018). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Fémový soud (Adam Mickiewicz)

zblo (») | 6. 11. 2018 | přečteno: 374× | komentáře: 0
boj-se-zlem.jpgVe středověku, kdy se mocní vévodové a baroni začasté dopouštěli všemožných zločinů, přičemž autorita řádných tribunálů nestačila na jejich umravnění, ustavilo se tajné bratrstvo, jehož členové, sobě navzájem neznámí, zavazovali se přísahou trestat viníky bez ohledu na své přátelské či příbuzenské vztahy. Jestliže tajní soudci vynesli rozsudek smrti, dostalo se odsouzenci upozornění voláním „Weh!“ („Běda!“) pod okny nebo kdekoli jinde v jeho přítomnosti. Toto třikrát zopakované slovo bylo varováním; kdo jej uslyšel, chystal se na nevyhnutnou smrt, způsobenou náhle neznámou rukou. Tajný soud byl také nazýván tribunálem fémovým (Vemgericht) nebo vestfálským. Je obtížné určit dobu jeho vzniku; podle některých měl být zřízen Karlem Velikým. Zpočátku potřebný, později však různě zneužívaný, takže vlády nejednou podnítil k hněvu proti samotným soudcům, až byla tato instituce zcela zrušena (básníkova původní poznámka Tajný tribunál ad verš 129[1] in Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod[2] / GREG, Kraków 2016, str. 59-60 / oba překlady by18116č)[3]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zásluhovost (aneb Jak si usteleš, tak si lehneš)

zblo (») | 4. 11. 2018 | přečteno: 503× | komentáře: 0
hlasna-trouba.jpgKdyž kalouskovci zdanili výsluhové náležitosti ze služebního poměru státních zaměstnanců (protože estébáci trýznili politické vězně), vytvořili precedens nejen ke zdanění církevních restitucí, ale i starobních nebo invalidních důchodů. Rozdíl patrně spočívá v nepřípustnosti zdaňování náhrad (církev upalovala kacíře a penzisti šíří dezinformace). Zbývá definovat, co je nebo není příjem a co je nebo není náhrada. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tadeusz Kościuszko

zblo (») | 9. 10. 2018 | přečteno: 852× | komentáře: 0
pa090001.jpgTadeusz Kościuszko (1746-1817), polský národní hrdina litevského původu (jeho mateřštinou byla běloruština), americký a polský generál, účastník americké války za nezávislost a vůdce povstání proti pruským a ruským uchvatitelům. Přesvědčený demokrat a republikán, který výrazně předběhl dobu v pojetí i prosazování lidských a občanských práv. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Potupa hrany neotupí

zblo (») | 12. 8. 2018 | přečteno: 987× | komentáře: 0
politika.jpgLetní dovolené se chýlí ke konci a tak se nám z exotických pobytů vrací babišovským režimem ohrožení, ukřivdění nebo dokonce poškození vzdělaní a zcestovalí ochránci správné orientace, pravých hodnot a všelijakých svobod. Pozná se to podle agitace, zvolna houstnoucí do předchozí mazlavosti. Zřejmě si tihle lidé myslí, že je neodolatelná, ačkoliv oni sami jsou v tomto směru zcela imunní (pokud podlehnou chimérám, tak jedině svým). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu

zblo (») | 26. 7. 2018 | přečteno: 765× | komentáře: 0
zivotni-prostredi.jpgČlověk se ráno probudí po tvrdě prospané noci (tu minulou probděl kvůli stresům a depresím). Pálí ho oteklé hrdlo i zalepené oči, cítí hořkost na špičce jazyka, zvedá se mu mírně žaludek a pobolívá hlava. Snad je to stářím a nezřízeným způsobem dosavadního života? Pak s námahou prozře a spatří zavřené okno. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Poutník stav národohospodářský spatřuje (J. A. Komenský)

zblo (») | 5. 6. 2018 | přečteno: 1490× | komentáře: 0
200-korun.jpgPotom jsem byl od svých průvodců do jakés uličky slepé zaveden, jejíž obyvatelé ještě zachovalé lavice, stoly, hrnce etc. rozbíjeli, ven vynášeli a hned pro nové na tržiště běželi. I tázal jsem se, proč si tak divně počínají, a bylo mi řečeno, že to jsou národohospodářové aneb ekonomové, blahobyt spotřebou poměřující, pročež také jen dreky mizerné, kteréžto nic nevydrží, zhotovovati radí. Stejně tak dávali ulici pořád na stejném místě rozkopávati, zasypávati, dlážditi a znovu rozkopávati, aniž by pozorovali, že za jejich zády mostek prastarý chátrá, až se pod oslem jakýmsi jdoucím zbortil a do louže spadl. Na to obrátivše se národohospodářové tito chvatně, všecky mosty co jich kde bylo prohlížeti, opravovati, bourati, nové stavěti a staré přenášeti počali. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K legendě o statečném rytíři

zblo (») | 2. 6. 2018 | přečteno: 648× | komentáře: 0
historie.jpgPíseň o Rolandovi je nejstarším a nejkrásnějším básnickým útvarem z cyklu činů Karla Velikého (chansons de geste) a také nejstarší epopejí francouzskou. A nejen francouzskou: jedná se o první epopej křesťanské éry. Tato poéma se zrodila z drobné epizody Karlova válečného tažení do Španělska, kterou báseň zveličila, povznesla a postupně přetvořila její charakter, čímž do jisté míry anticipovala pozdější křižácké války. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Růže z Jericha (Jadwiga Łuszczewska)

zblo (») | 17. 4. 2018 | přečteno: 1570× | komentáře: 0
p409.jpg„Slyšeli jste někdy o růži z Jericha?“ zeptal se poutník. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jadwiga Łuszczewska (Deotyma)

zblo (») | 17. 4. 2018 | přečteno: 865× | komentáře: 0
deotyma.jpgPolská spisovatelka a básnířka pozdního romantismu Jadwiga Łuszczewska se narodila 1. srpna 1834 ve Varšavě v rodině odborného publicisty a později vysokého státního úředníka. Děd z matčiny strany[1] byl brigádním generálem polského korpusu Napoleonovy armády, mezi její vzdálenější příbuzné patřili Joachim Lelewel (1786-1861) a Henryk Sienkiewicz (1848-1916). Vychovaná ve vlastenecké atmosféře tíhla k dějinám a literatuře. Cestovala po historicky polských územích i po Evropě a brzy (1852) se proslavila básnickými improvizacemi pod pseudonymem Deotyma[2]. Když byl v důsledku lednového povstání z roku 1863 její otec zatčen a poslán do ruského vyhnanství v Povolží, Jadwiga ho doprovázela. Do Varšavy se vrátili po dvou letech. Od roku 1870 Deotyma organizovala ve svém uměleckém salónu proslulé „literární čtvrtky“. Sama byla autorkou řady básnických sbírek, dramat i románů. K nejznámějším patří Wanda (1887), Branki w jasyrze[3] (1889) a „románek ze starých časů“ Panienka z okienka[4] (1893). Vědeckofantastickou literaturu obohatila hoffmannovskou povídkou Zwierciadlana zagadka[5] (1879). Rozsáhlou epickou báseň Sobieski pod Wiedniem[6] nedokončila. Z veřejného života se stáhla až kvůli nemoci. Zemřela 23. září 1908 a byla pohřbena na varšavských Powązkach (by18413č[7]). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lepší nevědět

zblo (») | 16. 4. 2018 | přečteno: 710× | komentáře: 0
agamemnon.jpgJeden známý politik převedl přes ulici poloslepého staříka ... Že je to blbost? Není! Stalo se to v rámci předvolebního mítinku (chovat v náruči nastrčená buclatá děvčátka v době, kdy všude kolem přibývá seniorů, to už nedojímá) ... Takže: Jeden známý politik převedl přes ulici poloslepého staříka. Ten poděkoval, představil se coby kouzelný dědeček a nabídl splnění jednoho libovolného přání. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Za zeptání nic nedáš

zblo (») | 10. 4. 2018 | přečteno: 617× | komentáře: 0
lync.jpgUháněli jsme úzkou silnicí, vinoucí se kolem pobřeží Finistère. Neodolal jsem a přerušil dlouhé mlčení: „Poněkud jsme se tím hledáním zmizelého klenotníka zdrželi. Naši přátelé se už asi nemohou dočkat. Po týdnu dovolené v téhle pustině pro ně budeme jediné povyražení...“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ranní ptáče dál doskáče

zblo (») | 10. 4. 2018 | přečteno: 522× | komentáře: 0
lync.jpgLord Petr byl velmi rozrušen. Nervózně pobíhal ložnicí a při své obhajobě neustále rozpažoval: „Nedovedu pochopit, pane Homelessi, jak se to mohlo stát. Jako bych byl někým hypnotizován. Poslední tři noci se mi zdál vždy naprosto stejný sen. Klidně si spím a najednou se mi zdá, že slyším kokrhat kohouta. To kokrhání bylo stále hlasitější a naléhavější, až se to už nedalo vydržet. Vyskočím tedy z postele, uchopím nabitou ručnici, přiskočím k oknu a vystřelím...“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Peklo jedna báseň

zblo (») | 7. 4. 2018 | přečteno: 1135× | komentáře: 0
p4280016.jpgKdyž Dante s Vergiliem putovali peklem, ocitli se mimo jiné na kraji smrdutého jezera klokotající břečky. Jak se pokoušeli s kapesníky na nose co nejrychleji proklouznout kolem, začalo se z par, pěny a pukajících bublin vynořovat podivné železné monstrum, za pronikavého skřípotu zvolna vyjíždějící po kolejnicích na břeh. Mohutné zařízení na obrovských loukoťových kolech sestávalo z tenkých ostnů rozličné délky, trčících vzhůru nebo šikmo do stran. I do příslušné velikosti přerostlý ježek či dikobraz by proti té příšeře vypadal jen jako zplihlá onuce.[1] Oba pocestní stanuli lační další lekce poučné zábavy, neboť na mnoha z oněch nesčetných bodců se v nářku svíjely nahé postavy. Jejich muka byla krutě nekonečná, protože po smrti nelze znova zemřít. Ze strhaných tváří nešlo vyčíst, kdo ti ubožáci jsou, u paty každého trnu se však nacházela mosazná tabulka s nápisem. Jakmile stroj za neutuchajícího supění spočinul na víceméně suché zemi, přistoupil Dante blíž a seznal, že dokonce i některé dosud neobsazené trny jsou už rezervovány. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tajemství zakouřeného pokoje

zblo (») | 6. 4. 2018 | přečteno: 604× | komentáře: 0
lync.jpgJednoho bledého zimního odpoledne jsem z dlouhé chvíle vyhledal přítele Homelesse, abych s ním v útulném šeru poklábosil o hloupostech všedního života. Tou dobou slavný detektiv poněkud churavěl. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Podobenství o ztracené duši

zblo (») | 2. 4. 2018 | přečteno: 569× | komentáře: 0
duchovni.jpgPři nějaké zbožné pouti se jeden kněz setkal s člověkem, který velkohubě prohlašoval, že víra v lidské duše je hloupost a že on sám dozajista žádnou nemá. Kněz ho napomenul, aby se nerouhal a pak mu začal kázat, jakou nesmírnou hodnotu jeho nesmrtelná duše má. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Potkan a kocour

zblo (») | 1. 4. 2018 | přečteno: 589× | komentáře: 0
lj-001.jpgIgnacy Krasicki / Szczur i kot / volně přeložil by1841č číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nevím, kde bydlím?

zblo (») | 29. 3. 2018 | přečteno: 687× | komentáře: 0
politika.jpgNemáme toho v Česku zas až tolik, co by se dalo bez rozpaků označit jako „docela hezké“. Mně se zdá, že máme docela hezkou vlajku a hymnu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rozmarné sdružování představ

zblo (») | 28. 3. 2018 | přečteno: 713× | komentáře: 0
knihy_2.jpgOd raného dětství mě provází kniha Josefa Kožíška Pohádka lesa, bohatě ilustrovaná Václavem Karlem. Nechávám stranou, že její současný stav odpovídá intenzívnímu zájmu dvou generací kreativních čtenářů, svého času odhalujících kouzlo gramotnosti, a rovnou směřuji k autorskému záměru. Jen ještě předesílám, že se nenacházím pod vlivem omamných látek a že uvedené asociace vyvěrají výlučně z mé nevinné přirozenosti, jež v době prvních příznaků byla poskvrněna škodlivými životními peripetiemi v míře nepatrné. Chci tím říci, že nebudu rozvíjet sofistikované myšlenkové konstrukce a mentálně se vrátím do oné (svým způsobem blažené) vývojové fáze, kdy jsem v abstraktních ornamentech závěsů či koberců objevoval tvory a nestvůry, které dnes přehlížím i na místech jejich skutečného výskytu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cyril a Metoděj / Nepomuk / Jenštejn / Hus

zblo (») | 28. 2. 2018 | přečteno: 841× | komentáře: 0
hus.jpgStátní svátek Cyrila a Metoděje je zajímavý asi tak stejně, jako den dělostřelectva z dob reálného socialismu. Jakési nadšení může vzbuzovat snad jen u moravských šovinistů, kteří by s jeho pomocí rádi převálcovali „české neznabohy“ stejně neurvale, jak to ukřivděně vyčítají pragocentristům vůči sobě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Fanatismus (Günter Hole)

zblo (») | 28. 2. 2018 | přečteno: 767× | komentáře: 0
ostatni.jpgV souvislosti s dramatickými událostmi, které hýbou světem, hledají mnozí odpověď na otázku po kořenech a smyslu (islámského) fundamentalismu a terorismu. Jednou takovou odpovědí může být kniha, vydaná před časem nakladatelstvím Portál. Její obsah přibližují následující citace. číst dál