čtenářský občasník

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Havlíčkovi Švarcemberci

zblo (») | 17. 10. 2017 | přečteno: 145× | komentáře: 0
knihy_2.jpgSchwarzenberg jako potentát. Schwarzenberg jako hubitel občanských svobod a národních zájmů. Schwarzenberg jako válečný štváč. A Schwarzenberg jako svatovítský pletichář. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ještě honem k výročí Rukopisů (1817)

zblo (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 450× | komentáře: 0
psphs.jpgNa Rukopisech mě fascinuje vilný a sadistický jmenovec Zbyhoň, který nejenže prznil cizí milenky, ale ještě k tomu týral ptáčky. Ty mlatem zdemolované dveře a rozraženou lebku si bezpochyby zasloužil. Mohlo to však být i opačně (děvče s konopím venku a miláček uvězněný v kamenném hrádku). Pak ovšem nezbývalo než spoléhat na skřivánčí poštu (což mimochodem potvrzuje vysoké mínění Eneáše Silvia Piccolominiho o gramotnosti našich středověkých prababiček)[1]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jiráska nečtěte: proti katolíkům neagitoval!

zblo (») | 18. 9. 2017 | přečteno: 302× | komentáře: 0
knihy_2.jpgVýznamným počinem katolické církve po II. vatikánském koncilu bylo zrušení indexu zakázaných knih (v roce 1966). Tím nejen vyšuměla jedna z největších církví páchaných ohavností, ale především došlo konečně k tomu, že i řadoví věřící začali být nesměle vnímáni jako dospělí, myslící a zodpovědní lidé, což není maličkost. Jirásek byl efelvěkovským vloupáním do rušené klášterní knihovny jedním z průkopníků téhle nezbytné nápravy církve... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kopyto sem, kopyto tam (Alain Bombard)

zblo (») | 23. 6. 2017 | přečteno: 364× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPříjemné čtení. Člověka vždy osvěží, když výjimečně narazí na knihu prodchnutou neotřelou ideou, že cokoliv je lepší než aplikované křesťanství (a než papeženecké tmářství obzvlášť). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

V závětří se to kecá

zblo (») | 17. 6. 2017 | přečteno: 575× | komentáře: 0
plachty.jpgSoudě podle Argonautů a dobyvatelů Tróje (o kterých se píše jinde) pochybuji, že u vesel řeckých válečných galér seděli „příslušníci nejnižších společenských tříd a cizinců“ (patrně otroci). Přesto mi (jak stárnu a dětinštím) čím dál víc připadají poučné i knihy pro mládež (ještě ke všemu vydané za komunistů). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

exempla a jejich přiměřenost / rok 1389 / Pašije pražských židů

zblo (») | 24. 4. 2017 | přečteno: 759× | komentáře: 0
upalovani-zidu.jpgKdyž tu a tam skládám rouhavá exempla, neobávám se ani tak znevažování Božího majestátu (střeženého nanejvýš jemnocitem bližních), jako spíš zneužívání jeho jména. Vyhýbám se proto všemu, co by mohlo navodit dojem nadpřirozené inspirace výlučně vlastních nápadů, dojmů nebo přání, jimiž se pokouším apelovat na veřejné mínění. Je tím sice předurčen nezdar veškerého úsilí, „zbožné“ předstírání by mi však (v duchu Ex 20, 7) nemuselo projít. Pokud někdy znejistím, zda jsem na ostří nože přece jen neztratil rovnováhu, srovnávám přiměřenost s významnými předchůdci v uvedeném žánru. Jednou takovou mimořádně směrodatnou autoritou se mi stal neznámý středověký autor drsně satirických Pašijí pražských židů (by17424č).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Je těžké být prorokem mezi optimisty

zblo (») | 2. 4. 2017 | přečteno: 554× | komentáře: 0
pan-sveta.jpgVachkův žánrově výjimečný utopický román (z roku 1925) se řadí k obdobným výplodům Čapka (1922) a Erenburga (1923).[1] Zdá se mi, že tu nešlo o pouhou inspiraci, ale spíš o kritickou reakci a ideové vymezení. Zaujme, že Vachek navzdory momentálnímu mínění nijak nepodceňoval světovládné ambice Německa, a dokonce ani jeho zatím skrytý potenciál (ačkoliv o konvenční převaze a bojechtivosti protivníků nepochyboval ani on). Beer ovšem není Erenburgův deprivovaný Boot, a už vůbec předobraz skutečného Hitlera (tím není ani knajpující figurka Hauser - navzdory holínkám a inauguračnímu cylindru). Va... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Havraním brkem (Václav Beneš Třebízský)

zblo (») | 25. 3. 2017 | přečteno: 430× | komentáře: 0
havran.jpgKatolický kněz Václav Beneš byl až takový vlastenec, že ve svých fabulacích klidně nadržoval evangelickým pobělohorským exulantům. Další paradox lze vidět v jeho rozprávkách s věkovitým havranem coby pamětníkem pradávných dob (a také jednoho vitálního stoletého starce nechal úředně zardousit, neboť se nechystal umřít jen tak), ačkoliv se sám nedožil ani čtyřicítky (1849 - 1884). Nutno ovšem konstatovat, že i přesto po sobě zanechal intelektuální odkaz, na jaký leckterý agilní stařík nemůže ani pomyslet. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hybridní válka podle Erenburga

zblo (») | 8. 3. 2017 | přečteno: 445× | komentáře: 0
trust-de.jpgKdyž dostatečně schopný a přitom deprivovaný psychopat zahoří láskou, netřeba spořit na pohřeb: hroby budou masové. A to nejen v našich končinách (D. E. přes všechny krycí manévry znamená Destruction of Europe). Ens Boot, plod morganatického hříchu, spíše však hybrid Che Guevary s Ahasverem, inkognito a zraněn nanejvýš sentimentem (protože bez lásky k obětem by oběť nebyla obětí), vytrvale kráčí přes hekatomby na oltáři kdysi dávno z vilnosti přestrojeného boha. Vrahem ovšem není - nanejvýš viníkem v duchu staré morálky: Ens Boot nikdy nejedl dětí. Ens Boot nespáchal ani jiných zvěrstv. Ens Boot pouze poučil schátralé Evropany, jak mají provésti to, co by stejně provedli za sto let. Zkrátil agonii Evropy (...) Otevřel pouze komory blázince. Ostatní provedli blázni sami (...) Ani autorem (...), ani režisérem Ens Boot nebyl. Měl skrovnou úlohu scénáře. I tak může vypadat úloha osobnosti v dějinách podle marxismu-leninismu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hýbe světem hlad, nebo obžerství?

zblo (») | 6. 3. 2017 | přečteno: 453× | komentáře: 0
0.jpg(motto) Je jisté, že příčina smrti Kreugerovy tkví v hospodářských nesnázích. Celý poslední půlrok pokládaly americké finanční kruhy posici Kreugerovu za vážnou, ba ohroženou (...) Přece však Kreugerova smrt překvapuje, neboť to byl neotřesitelný optimista.[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak vypadá historie, když to vezmou do rukou právníci

zblo (») | 18. 2. 2017 | přečteno: 519× | komentáře: 0
hon1.jpgZaznamenal jsem výhrady k objektivitě autora. Neznám tak dalece toho pána (nic jiného jsem od něj nečetl a skoro nic o něm nevím), nezdá se mi však, že by v tomto konkrétním případě prskal nějak výrazně nad míru tehdy obvykle nutnou, aby kniha vůbec mohla vyjít. Komunisté ostatně chodili kolem čarodějnických procesů jako kolem horké kaše. Jelikož si moc dobře uvědomovali, že dávné hony na čarodějnice mohou právem navozovat asociace s jejich vlastními inkvizičními procesy (které praktikovali za účelem upevnění moci kdykoli pocítili takovou potřebu), nekompromisně požadovali třídní hledisko při jakémkoliv zkoumání onoho děsivého fenoménu. Takový přístup (který není výlučnou doménou komunistů) totiž umožňuje kdykoliv obhájit cokoliv, protože (jak známo) když dva dělají totéž, ještě to nemusí být totéž. Kromě uvedené námitky mi nezbývá než konstatovat, že jinou běžně dostupnou, obdobně hutnou a přitom nezaujatou či nestrannou publikaci v češtině dodnes postrádám (s povděkem přijmu příslušný odkaz). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Královna na odpis

zblo (») | 2. 1. 2017 | přečteno: 443× | komentáře: 0
pc120003.jpgKdyž Zikmund August (1520 - 1572) zveřejnil tajný sňatek s Barborou (1520 - 1551), jeho otce to dorazilo, matka zuřila, parlament běsnil a šlechta se bouřila. Bezvýznamná vdovička po vojvodovi, hanebná litevská poběhlice! Ale mladý král by se pro ni klidně zřekl trůnu ... nebo ještě lépe: neváhal by kvůli ní rozpoutat občanskou válku. Byla štíhlá, na tehdejší dobu vysoká, podle dobových měřítek krasavice. V posteli zkušená  a bez zábran (král ostatně také). Milovali se však nejen smyslně, ale po všech stránkách, hluboce a obětavě. Ona se podepisovala jako „vaší královské milosti navždy oddaná otrokyně“, on během její dlouhé nemoci, kdy už odporně páchla a rozkládala se za živa, bděl u jejího lože, zatímco služebnictvo odpočívalo. Po dobu několika týdnů osobně truchlil v pohřebním průvodu, který převážel její ostatky z Krakova do Vilna. A po zbytek života neodložil smutek (snad jen tu a tam při nějakém tom sexu). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

silvestrovské výročí

zblo (») | 1. 1. 2017 | přečteno: 921× | komentáře: 0
p7010011-kopie.jpgPřed 630 lety (31. prosince 1386) zemřela na Karlštejně za nejasných okolností zhruba třicetiletá Johana Bavorská, první manželka českého krále Václava IV. František Palacký k tomu (ve svých monumentálních Dějinách národu českého, str 427) napsal: V lesích Křivoklátských, Žebráckých, Berounských a Karlšteinských, prostírajících se po několika mílích, mladý král často po celé téhodní neustále obíral se myslivostí, o běh věcí celého světa nic se nestaraje; psy a chrty všeliké dal i v cizích zemích pro sebe skupovati; největší z nich a jemu nejmilejší spávali také s ním v témže pokoji, a vypra... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vlak / Měsíční úžeh (Georges Simenon)

zblo (») | 27. 11. 2016 | přečteno: 240× | komentáře: 0
pb250010.jpgSimenon sice psal detektivky, ale tady se Maigret nevyskytuje. Brilantní sondy do psychiky „zbytečných lidí“ popisují zřejmě nejdramatičtější epizody dvou životů, jež ve své podstatě nejsou nic jiného než čekání na smrt. V prvním přípěhu si ubohost namlouvá rvačku s osudem, ve druhém „osud“ ojedinělé horečné vzepětí prachsprostě převálcuje. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Šanty

zblo (») | 24. 8. 2016 | přečteno: 374× | komentáře: 0
p7070039.jpgV Česku téměř neznámým fenoménem polské kultury jsou od 70. a 80. let minulého století písně, označované jako šanty. Jejich tamější popularitu lze bez obav srovnávat s naší slabostí pro country. Souvisí to s geografickou „maličkostí“: Poláci mají moře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

śmieszny język polski / św. Wojciech i komiczny czeski / bariery czesko-polskie?

zblo (») | 3. 6. 2016 | přečteno: 648× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpg(česká verze) Moje dziecięce wyobrażenia o języku polskim kształtowano przez ojcowskie powiedzonka w rodzaju proszę pana, pan za pana! (co miało znaczyć komendę dla krycia w szyku wojskowym) i niezupełnie dowcipne kawały kolegów z podstawówki, sugerujące, że jeż po polsku brzmi kaktus pochodowy. Z prawdziwą dziwacznością języka półnonych sąsiadów zetknąłem się dopiero przy badaniu popularnej wtedy gry karcianej Kwartet, przywiezionej bratem z wycieczki szkolnej do tamtych stron. Wyrazy jak strażak (po czesku hasič) lub pogotowie ratunkowe (záchranka) wprowadzały mnie w ciche zdumienie. Kiedy zaś po latach rozpocząłem nawiązywać z Polską stosunki bardziej intymne, byłem podobnie zafascynowany egzotyczną wymową nader zwykłego czasownika będzie (po czesku bude). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

směšná polština / sv. Vojtěch a směšná čeština / česko-polské bariéry?

zblo (») | 2. 6. 2016 | přečteno: 1727× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpg(wersja polska) Moje dětské představy o polštině utvářely otcovy průpovídky typu proše pana, pan za pana! (což měl být vojenský povel zákryt!) nebo nepříliš duchaplné vtipy spolužáků, podle nichž se ježek řekne kaktus pochodowy. Na reálnou bizarnost jazyka severních sousedů jsem prvně narazil až při zkoumání tehdy oblíbené karetní hry kvarteto, kterou si bratr přivezl ze školního pobytu v tamních končinách. Termíny strażak (hasič) nebo třeba pogotowie ratunkowe (záchranka) mě tehdy uváděly v němý úžas. Když jsem pak po letech začal s Polskem navazovat intimnější vztahy, byl jsem podobně fascinován cizokrajnou výslovností prachobyčejného będzie (což je třetí osoba jednotného čísla od slovesa být). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Aleksander hrabě Fredro ...

zblo (») | 27. 5. 2016 | přečteno: 280× | komentáře: 0
knihy_2.jpg... (1793 - 1876), polský dramatik a básník doby romantismu / 1809 vstoupil do armády Varšavského knížectví, později sloužil ve vojsku císaře Napoleona / 1812 se účastnil Napoleonova tažení na Moskvu, vyznamenán Zlatým křížem Virtuti Militari / 1813 - 1814 prodělal válečnou kampaň jako ordonanční důstojník v císařově štábu / 1814 vyznamenán řádem Čestné legie / 1815 se po Napoleonově abdikaci vrátil domů, aby spravoval rodový majetek / členem lublinské zednářské lóže / 1818 napsal první významnější komedii Pan Geldhab / 1828 se oženil s hraběnkou Žofií Jabłonowskou-Skarbkowou / 1829 členem Sdružení přátel vědy / 1830 se podílel na práci lvovského občanského výboru pro podporu povstání / 1832 ukrýval dva velkopolské povstalce / 1839 čestným občanem města Lvova, v důsledku kritiky přerušil veřejnou literární činnost / 1848 členem lvovské Národní rady / 1850 - 1855 opět pobýval ve Francii / 1854 znovu začal psát komedie, ale odmítal jakékoliv zásahy do jejich obsahu / 1861 poslanec zemského sněmu, usiloval o stavbu první haličské železnice, organizoval Zemské úvěrové sdružení a Haličskou spořitelnu / 1873 jmenován rytířem Velkého kříže Františka Josefa, stal se členem Umělecké akademie. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Vojtěch / Umučení z Tegernsee / různé výklady / zpravodajské manipulace, poplašné zprávy a jejich dopady

zblo (») | 24. 5. 2016 | přečteno: 557× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpgAnonymní legendu o utrpení sv. Vojtěcha Passio s. Adalperti martyris[1], vepsanou[2] někdy v první polovině 11. století do kodexu benediktýnského kláštera v hornobavorském Tegernsee (a proto také někdy označovanou jako Umučení z Tegernsee), patrně tvoří jen vybrané citace z rozsáhlejšího neznámého zdroje[3]. Ačkoli motiv netypického Vojtěchova usmrcení sekerou zobrazují už proslulé hnězdenské dveře[4], má se (s ohledem na odlišné nejstarší zprávy, pocházející od očitých svědků) za to, že asi nepůjde o příliš důvěryhodný historický materiál[5]. Přes tyto pochybnosti o autentičnosti popisovaných událostí mě při četbě různých novodobých překladů zaujala výrazně rozdílná interpretace původního textu, odkud nebylo daleko k zamyšlení nad možnostmi manipulace při sdělování „svým způsobem pravdivých“ informací. V situaci, kdy jsme intenzívně masírováni záplavou zkreslujících a zavádějících zpráv, neuškodí konkrétním příkladem poukázat na prostou skutečnost, že se tyhle triky používaly odjakživa. Z tohoto hlediska mi Umučení z Tegernsee připadá nejen aktuální, ale i obsahově věrné (mám dojem, že právě v tom by bylo možné hledat jeho jistou autentičnost). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

bouřlivé námořní historky

zblo (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 585× | komentáře: 0
p7070039.jpgV jedné satiře na šestáková dobrodružství vyjadřuje Stephen Leacock naději, že autoři námořnických příběhů zemřou a sami sebe zahrabou kdesi na pustém ostrově.[1] Já se však chci věnovat několika příběhům veskrze seriózním a pravdivým přinejmenším natolik, že mohou sloužit jako podněty k zamyšlení a sebereflexi.[2] Přimělo mě k tomu okouzlení stručnou reportáží, kterou před více než sedmi sty padesáti lety sepsal krakovský dominikán Wincenty z Kielcze[3]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Skácel / Svolinský / Lenin / davová paranoia

zblo (») | 7. 4. 2016 | přečteno: 465× | komentáře: 0
lenin-svolinsky.jpgKe čtyřicátému výročí založení Komunistické strany Československa (1921) vydalo Státní nakladatelství dětské knihy drobounkou ódu na Lenina, určenou čtenářům od pěti let (sic!). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

kanonizace / zázraky / ztráta zraku a prozření / zbožné žhářství / přímluvy svatých

zblo (») | 24. 3. 2016 | přečteno: 392× | komentáře: 0
duchovni.jpgKdyž[1] se krakovský biskup Prandota[2] obrátil na Řím s žádostí o kanonizaci svého předchůdce Stanislava[3], reagoval Svatý stolec (jako obvykle v takových případech) jmenováním komise, složené z představitelů místního vyššího kléru, jejímž úkolem bylo shromáždit a potvrdit potřebná data. Jejími členy se stali hnězdenský arcibiskup Pełka, vratislavský biskup Tomasz a lubušský cisterciácký opat Henryk. Polská komise úřadovala v Krakově od května do července 1250. K ruce patrně měla krakovského a kieleckého kanovníka Piotra, který působil jako tajemník. Následujícího roku výsledné hlášení odvezli do Říma krakovští kanovníci Jakub ze Skaryszewa a Gerard Gallicus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (závěrečná třetí část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 337× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Když pomineme charakteristické výplody kronikářovy konfabulace, vynoří se před námi nahá skutečnost, spočívající v ostrém konfliktu krále s částí aristokracie. Příčiny si můžeme jen domýšlet.[1] Začněme od zmíněných pozemkových nadání církvi. Světští páni zřejmě nic nedostali a cítili se proto dotčeni. Nezapomínejme, že tehdy u nás křesťanství teprve zapouštělo kořeny (stačí připomenout pokus o návrat k pohanství ve třicátých letech 11. století) a že pozice církve byla v oněch dobách úplně jiná, než jak jsme si ji navykli vnímat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (druhá část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 531× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Ve snaze objasnit události, které se odehrály v tak dávné minulosti a byly tak málo zdokumentované, nezbývá historikovi nic jiného než postupovat jako kriminalista: musí lovit zlomky informací, hodnotit je a skládat z nich co možná navazující obraz děje. Pokračujme tedy při sestavování naší mozaiky prezentací hlavních rysů účastníků konfliktu, počínaje samozřejmě samotným králem Boleslavem Štědrým, řečeným též Smělý. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (první část)

zblo (») | 13. 3. 2016 | přečteno: 794× | komentáře: 0
historie.jpg(...) Katolická církev má prý „problém" s uznáním mučednictví arcibiskupa Romera, který byl zhruba před třiceti lety zavražděn v Salvadoru. Jeho vrahem byl totiž – katolík ... Chudák Romero si naivně myslel, že důležitější je následovat Krista než zkoumat zápisy v matrikách (a pak že je „třídní hledisko“ doménou komunistů)! Je jistě správné postupovat při každém blaho(svato)řečení uvážlivě, což vyžaduje důkladné a dlouhodobé zkoumání všech aspektů. Po zkušenostech s řadou svatých (jakými byli třeba kníže Václav nebo Romerovi osudem velmi blízcí Stanisław Szczepanowski a Thomas Beckett) by však mohl „ďáblův advokát“ založit svou oponenturu přeci jen na něčem duchaplnějším, než je formálně katolické vyznání vrahů. (...) Chytračení v duchu „účel světí prostředky“ se vymstí časem každému (tedy i církvi). Proto by se v případě arcibiskupa Romera měly uvádět spíš skutečné výhrady (třeba předpokládané sympatie k „teologii osvobození“; by1261č).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

rok 1250 / úder blesku a následky / úraz a uzdravení / svatý Stanislav

zblo (») | 29. 2. 2016 | přečteno: 802× | komentáře: 0
nadeje.jpgPro potřeby kanonizačního procesu Stanislava ze Szczepanowa[1] byl na samém počátku padesátých let 13. století vypracován dokument, označovaný jako Miracula sancti Stanislai, který ve dvaapadesáti[2] článcích shrnuje zázraky, připisované přímluvám tohoto krakovského biskupa-mučedníka.[3] Mezi případy (uvedenými s pozoruhodnou věcností a většinou stvrzenými několika svědky) zaujme svou výjimečností událost, týkající se muže, zasaženého bleskem. Zajímavá je nejen tím, že se ve výčtu různě postižených osob jedná o jediného Čecha (a patrně jediného cizince vůbec), ale i samotným popisem dramatické nehody. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dědy III (scéna druhá)

zblo (») | 3. 2. 2016 | přečteno: 360× | komentáře: 0
za-dusz-cap.jpgpůvodní text: Adam Mickiewicz - Dziady III (GREG, Kaków 2014, str. 87 až 230)[1] / čtvrtá část (str. 115 až 124) / překlad prózou a poznámky překladatele by16121č  / první část: Dědy III (autorův úvod) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

křesťanství / František Saleský / technologie zbožnosti

zblo (») | 26. 1. 2016 | přečteno: 307× | komentáře: 0
knihy_2.jpgSvou knihou František Saleský (1567 až 1622) přivádí k  pochopení obsahu pojmu „zbožný život“, aby pak prostřednictvím praktických rad a cvičení vzbuzoval touhu a pevné odhodlání k jeho naplňování. Učí povznášet duši k Bohu, pomáhá zdokonalovat se v ctnostech a v odpírání pokušení. V poslední (páté) části završuje celé úsilí obnovou duše a jejím utvrzením se ve zbožnosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Krize středního věku

zblo (») | 13. 1. 2016 | přečteno: 327× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPojednání se zabývá důležitou životní etapou tzv. krize středního věku (respektive krize životního středu), jak ji řeší útlá publikace V půli cesty křesťanského autora Anselma Grüna a příslušné dvě kapitoly přepracovaného vydání knihy Cesta životem Pavla Říčana (Životní poledne a Druhý dech). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dědy III (scéna první)

zblo (») | 10. 1. 2016 | přečteno: 532× | komentáře: 0
za-dusz-cap.jpgpůvodní text: Adam Mickiewicz - Dziady III[1](GREG, Kaków 2014, str. 87 až 230)[2] / třetí část (str. 96 až 115) / překlad prózou a poznámky překladatele by16110č / první část: Dědy III (autorův úvod) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dědy III (věnování, prolog)

zblo (») | 28. 11. 2015 | přečteno: 355× | komentáře: 0
za-dusz-cap.jpgpůvodní text: Adam Mickiewicz - Dziady III (GREG, Kaków 2014, str. 87 až 230)[1] / druhá část (str. 89 až 95) / překlad prózou[2] a poznámky překladatele by151128č / první část: Dědy III (autorův úvod) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dědy III (autorův úvod)

zblo (») | 25. 11. 2015 | přečteno: 581× | komentáře: 0
za-dusz-cap.jpgpůvodní text: Adam Mickiewicz - Dziady[1] III (GREG, Kaków 2014, str. 87 až 230)[2] / první část překladu (str. 87 a 88) a poznámky[3] překladatele by151125č / předchozí související článek: Adam Mickiewicz číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adam Mickiewicz

zblo (») | 9. 11. 2015 | přečteno: 618× | komentáře: 0
filomati.jpgautor původního textu: Wojciech Rzehak in Adam Mickiewicz - Dziady (GREG, Kaków 2014) / překlad a poznámky by15118č[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

mistr Twardowski / Mickiewicz / Kraszewski / polský film / Jan Twardowski

zblo (») | 2. 11. 2015 | přečteno: 2124× | komentáře: 0
lj-001.jpgPan nebo mistr[1] Jan Twardowski je faustovskou postavou polských pověstí a legend. Jeho působištěm měl být hlavně Krakov 16. století. Zaprodal se ďáblu výměnou za nadpřirozené schopnosti a magické dovednosti, do úpisu však nechal zakomponovat podmínky, které měly propadnutí jeho duše peklu co nejvíce zkomplikovat. Především nesměl být vzat odjinud než z Říma, kam se rozhodně nechystal (přičemž pozapomněl na pozitivní myšlení, iniciativu a flexibilitu pekelných mocností, pro něž není problém nasunout „horu k Mohamedovi“). Mezi čarodějovy obzvláštní kousky patřilo králem[2] požadované vyvolání ducha zemřelé královny Barbary[3] pomocí magického zrcadla (prý dochovaného[4]). Odtud bývá usuzováno na jistou autentičnost osobnosti. Twardowski nakonec neskončil ve spárech podsvětí, nýbrž „po cyranovsku“ na Měsíci, odkud shlíží na lidské pinožení (podle jiné verze se až do soudného dne vznáší mezi nebem a zemí). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

zblo (») | 30. 10. 2015 | přečteno: 407× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPolský novinář, prozaik a scenárista. Narodil se 10. srpna 1898 v Okuněvu (tehdy ruská gubernie Vitebsk, nyní severní Bělorusko), zahynul 20. září 1939 v obci Kuty (dnes na jihozápadní Ukrajině asi 50 km od hranic s Rumunskem). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Sergiusz Piasecki

zblo (») | 26. 10. 2015 | přečteno: 527× | komentáře: 0
knihy_2.jpgSergiusz Piasecki[1] se narodil 1. dubna 1901[2] v Lachovicích[3] jako nemanželský syn zchudlého a rusifikovaného šlechtice Michala Piaseckého a běloruské vesničanky Klaudie Kulakovičové. Vychovávala ho otcova družka Filomena Gruševská, která jej fyzicky i psychicky týrala, zatímco otec se o něj příliš nezajímal. Doma se hovořilo výhradně rusky[4]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

pastýřský list toskánských biskupů

zblo (») | 16. 10. 2015 | přečteno: 410× | komentáře: 0
knihy_2.jpgMagie, zlí duchové, satanské obřady (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996): číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kalibův zločin (K. V. Rais)

zblo (») | 23. 9. 2015 | přečteno: 262× | komentáře: 0
knihy_2.jpgStandardně „duchaplný“ marxistický doslov ke knize je vlastně úplně mimo. Jde nejen o skvěle realistický obraz, ale také o varování před „zespolečenštěním“ majetku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Loď mrtvých (B. Traven)

zblo (») | 30. 8. 2015 | přečteno: 498× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPokud by byl svět (a život) pěkný, nebylo by nejspíš o čem psát. „... i kdyby nakrásně byl nějaký ten ráj,“ říká trosečník z lodi mrtvých svému druhu, „hned třetí den bych se v tom ráji určitě začal tak nemožně rouhat, jen už abych byl odtamtud venku a nemusel prozpěvovat nábožné písně a navěky vysedávat s pěstounkami, flanďáky a jeptiškami.“ Nebýt požitků a rozkoší, za nimiž se všelijací animátoři pekla na zemi ženou, možná by člověk uvěřil, že právě tohle může být příčinou, proč si tolik bližních nepřeje ráj na zemi. číst dál