bezprizorní překlady

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Finanční mystika (Julian Tuwim)

zblo (») | 15. 2. | přečteno: 27× | komentáře: 0
pb200003-kopie.jpgSkeč Juliana Tuwima „Finanční mystika“ poprvé představili Konrad Tom a Ludwik Lawiński v roce 1933. V poněkud zkrácené a upravené verzi si jej o mnoho let později zahráli Jan Kobuszewski a Kazimierz Brusikiewicz. / https://www.youtube.com/watch?v=lKLiIocg-C0 / překlad Tuwimova textu: by15714č číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Astronomie (Adam Mickiewicz)

zblo (») | 15. 1. | přečteno: 174× | komentáře: 0
lj-001.jpgwers 5786[1] (księga VIII / wers 51)[2] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvě krajiny (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 17. 12. 2017 | přečteno: 88× | komentáře: 0
nadeje.jpgByly dvě země, ležící vedle sebe jak dvojí rozlehlá luka, oddělená jen čirým potokem. V jednom místě se břehy říčky mírně vzdalovaly, takže vznikl mělký brod ve tvaru jezírka s tichou a průzračnou vodou. V blankytné tůni zářilo zlatavé dno, z něhož vyrážely stvoly lotosu, rozkvétající na vodní hladině růžovými a bílými květy. Kolem nich kroužily duhově zbarvené vážky a třepotali se motýli. Mezi palmami na břehu, ale i nad nimi v prozářených výšinách, zpívalo ptactvo jak stříbrné zvonky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatí na prodej

zblo (») | 15. 10. 2017 | přečteno: 413× | komentáře: 0
vira.jpgStéblo ze slamníku, na němž spala svatá řeholnice Maria Maravillas, růženec s nádobkou, která obsahuje vodu ze zázračného pramene, plátno, dotýkané tělem sv. Terezie od Dítěte Ježíše... Předměty, které lze najít na stránkách aukčního servisu Allegro. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vabank (Juliusz Machulski)

zblo (») | 15. 10. 2017 | přečteno: 420× | komentáře: 0
umeni-2.jpgKánon polských filmů / Vabank a Vabank II ve stylu retro / autor textu: Piotr Sitarski / Varšava 2011 číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Budižkničemu (Henryk Sienkiewicz)

zblo (») | 27. 8. 2017 | přečteno: 310× | komentáře: 0
nadeje.jpgAkrisioné(1), žena lazebníka Ktésippa z Aigíny, byla řádná hospodyně, avšak osoba poněkud svárlivá, držící zkrátka otroky i manžela. Když ho jednou spatřila, jak se dost nejistým krokem vrací z přístavu v doprovodu neznámého člověka, vyběhla okamžitě z domu, dala ruce vbok a spustila: „Co mi to sem vedeš za nemotoru? Vsadím dvě drachmy, žes už zase koupil otroka!“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

V každé díře vidím zvíře

zblo (») | 17. 7. 2017 | přečteno: 406× | komentáře: 0
lync.jpgCivilizovaní lidé se nezlobí. Právě tohle současné tabu nám umožňuje pěstovat si o sobě představy, že jsme přítulnými ovečkami. Jenže potlačovaný hněv se musí tak jako tak ventilovat. Každá ovečka se pak může změnit ve zločince. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak ještě se Twardowski mstil

zblo (») | 31. 7. 2016 | přečteno: 371× | komentáře: 0
lj-001.jpg(první přímo související text: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Po tomhle manželství na zkoušku se Twardowski velmi změnil. Náhle pocítil potřebu žen a tak je začal vyhledávat v domnění, že se mu podaří nalézt nějakou, která by si ho upřímně zamilovala. Byly to však plané naděje. Zatímco hlupáci snadno získávali milenky, jež po nich šílely, a dokonce kvůli nim podváděly své muže, jemu se nedařilo získat žádnou, a to ani takovou, která by ho milovala pro zlato nebo slávu. Jak to bylo možné? Ženy mají nejspíš rády milence hloupější, než jsou samy, protože se s nimi necítí méněcenné. Líbí se jim, když mohou zachovávat nadřazenost a všemu kolem rozkazovat. - A tak Twardowski sám klamal a spokojoval se onou hloupou, placenou a předstíranou láskou, která nedovede nasytit, ačkoliv se k ní nejeden uchyluje k ukojení vášně, protože šlechetnější obsah nenalézá. Podobně pije žíznivý lovec ze špinavé louže, když nikde nevidí čistý pramen. Mistr po vypuzení manželky narážel už jenom na společnost žen zkažených, které si musel kupovat. Ďábel mu se smíchem předkládal stále půvabnější skořápky, a když nezřídka zasmušilý Twardowski procházel v mysli všechna svá životní zklamání, pošeptal mu: „Dej na mě, mistře, jiná láska není! Nanejvýš snad pro hlupáky, co v ni věří. Vyskytuje se pouto náruživosti, zvířecí vášeň, dětinské vzplanutí platonického vztahu, ale to, čemu ty říkáš láska per excelentiam, to v reálném světě není. Je to jako s Fénixem nebo Sirénami. Vzdělaní a důstojní lidé o nich píší, ale všechno to jsou jen poetické bajky.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak Twardowski s manželkou žil, jak ji na radu ďábla špehoval a co pak učinil

zblo (») | 24. 7. 2016 | přečteno: 443× | komentáře: 0
lj-001.jpg(předchozí: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Kdo by neznal ony první šťastné chvíle manželského soužití, kdy se z číše lásky upíjejí počáteční sladkosti a kdy tajemná krása dosud nepoznaného naplňuje svět snoubenců novou příchutí?! Kdo by neznal ony dny, zářící štěstím a nadějí, že celý život poplyne už jenom na vlnách rozkoše, radosti, shody a lásky?! Takové dny jsou údělem i toho nejnešťastněji sezdaného páru, neboť i na okraji poháru, v němž se často skrývá spousta hořkosti, spočívá nějaká ta kapka sladkého zápalu, vzrušení a vášnivého požitku. Ještě i pak k sobě manželé chovají ohledy, vzájemnou úctu a dbají o sebe, ovšem už jen s takovou náklonností, nakolik je jim důvěrnost lásky potřebná. Nevyzouvají se ještě zcela z jistých forem zdvořilosti, které jim připomínají cosi ideálního a nadpřirozeného z prvních dnů manželských rozkoší. Hledí na sebe a snaží se vzájemně poznat (je to jen pohádka, že by se mohli poznat předem) a v takovéto napůl důvěře a napůl nedůvěře drží stále sami sebe na uzdě. Ó, jak jsou pořád ještě šťastni! Neopravňuje to snad k domněnce, že by měl člověk, toužící po delším manželském štěstí, čerpat i nadále z prvotního chování a projevů citu, kterých se později nedostává? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

9. října 1939 (Sergiusz Piasecki)

zblo (») | 24. 6. 2016 | přečteno: 1449× | komentáře: 0
knihy_2.jpgDnes dorazil list od Duničky. Podivil jsem se. Ještě neuplynuly tři týdny co jsem jí psal a už je tu odpověď. Činí se ta naše sovětská pošta! Můžeme být vzorem pro celý svět. A obálka nepoškozená! Vidno, že cenzuru moje korespondence nezajímá ... Pak se ovšem ukázalo, že dopis dorazil příležitostně. Známý železničář měl cestu do Vilniusu a tak mu jej Dunička svěřila. Přinesl ho osobně. Škoda, že mě nezastihl. Ale možná i dobře. Vždycky je lepší nerozmlouvat s cizími lidmi. Dopis se mi moc líbil a tak jej doslova přepisuji: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kdo s koho (Aleksander Fredro)

zblo (») | 22. 6. 2016 | přečteno: 1619× | komentáře: 0
historie.jpgByl to pro mě nový svět - v horách jsem byl poprvé. Čím dále, tím více ponurou se stávala okolní krajina. Všude hory, a za nimi zas hory, vše černým lesem pokryté. Step nebo moře, zjevující ve své nesmírné jednolitosti mohutnost a sílu přírody, uchvacují podobenstvím nekonečna a probouzejí v nás údiv, úctu i pokorné zamyšlení nad sebou samým, nad vlastní nicotností. Avšak pohled na rozlehlé husté lesy mísí do těchto pocitů ještě i strach. Je to jen zdání, že prchl všechen život z oněch hrobovým vlhkem dýchajících tísnin: jako by se tu i tam nějakým tajemným pohybem prozrazoval. A konečně i z kolébky vzaté a do dalšího života vynesené povídačky o čarodějnicích nebo lupičích vyvstávají před očima. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vigilie (Aleksander Fredro)

zblo (») | 19. 6. 2016 | přečteno: 525× | komentáře: 0
nadeje.jpgBěhem kampaně roku 1813, v předvečer[1] bitvy u Hanau, byl jsem[2] vyslán s rozkazem ke generálu Bertrandovi[3], který velel zadnímu voji[4] armády. Cestou jsem potkal různé oddíly našeho vojska a pronikl skoro až k předsunutým jednotkám[5] nepřítele, generála Bertranda jsem však nenašel. Nezbývalo mi tedy nic jiného než se stejnou cestou vrátit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pravda - velké slovo (Aleksander Fredro)

zblo (») | 29. 5. 2016 | přečteno: 299× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPravda je vždy ušlechtilá! Pravda, pravda - velké slovo. Ale s pravdou je to jako s ohněm: hřeje, a současně pálí. Kéž by to ráčili uznat a zapamatovat si ti, kteří se rádi označují za pravdomluvné. Vidí v tom svou přednost a chloubu. Nejeden domýšlivě vykřikuje: „Řekl jsem mu pravdu, až to s ním zamávalo!“ Bravo! Zařízl ses jako chirurg, sáhls do rány bez ohledu na bolest nemocného. Ale byl ten řez nezbytně nutný? Měl jsi hned po ruce hojivý balzám? Toť otázka... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak satan radil Twardowskému v lásce (J. I. Kraszewski)

zblo (») | 8. 2. 2016 | přečteno: 422× | komentáře: 0
lj-001.jpgPo onom počátečním seznámení následovalo stále odvážnější milkování, jež obě strany nikterak neskrývaly. Mistr dokonce obcházel kostely, aby vyvolenou vídal častěji, ačkoliv ji navštěvoval u ní doma, kdykoli se mu zachtělo. Kromě toho s ní chodil na procházky, a vůbec jí věnoval téměř veškerý svůj čas. Každým dnem se sbližovali a jejich vzájemná důvěra rostla. Jen se mistr (který znal ženy už o něco lépe a o náklonnosti panny Anežky nemohl pochybovat) sám sobě divil, kde se u něj vzala taková nesmělost, že se neodvážil svou lásku vyznat zcela otevřeně. Co by však mohla znamenat slova vedle už tak dost zřejmého nadbíhání? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

staré zlaté časy / Stalin / Berija / Chruščov

zblo (») | 15. 1. 2016 | přečteno: 526× | komentáře: 0
ostatni.jpgautor: Andrzej Fedorowicz / zdroj: Focus.pl / 18. 5. 2013 / zběžný překlad pro vlastní potřebu, poznámky a glosa pod čarou by13531č) / původní text: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co nám chtěl Básník říci?

zblo (») | 12. 1. 2016 | přečteno: 633× | komentáře: 0
duchovni.jpgPřekladatel chce, aby se jeho překlad líbil, zatímco vědec usiluje výlučně o poznání pravdy, i kdyby nebyla atraktivní. Jde o jednu z příčin rozdílu mezi tím, co lze vyčíst z obšírných komentářů k bibli, a tím, co se objevuje v  překladech. S Markem Pielou o tom hovoří Justyna Siemienowicz a Marcin Sikorski. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Romantický kozák

zblo (») | 2. 12. 2015 | přečteno: 378× | komentáře: 0
drewniak.jpgVarování! Pořad obsahuje materiál nevhodný pro děti a také kontroverzní myšlenkové zkraty. Pokud je to pro tebe vážný problém, dál se nedívej ... ale určitě budeš litovat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Když otec jedl syna

zblo (») | 10. 11. 2015 | přečteno: 633× | komentáře: 0
ostatni.jpgVýročí vypuzení Poláků z Kremlu roku 1612 se v Rusku slaví jako národní svátek[1]. Tím byl povznesen k uctívání patrně největší skandál polsko-ruských dějin: náš[2] sarmatský[3] kanibalismus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

černý byznys / největší povstání otroků v dějinách USA

zblo (») | 30. 8. 2015 | přečteno: 375× | komentáře: 0
ostatni.jpgČlověk, pracující na plantážích Louisiany, se „amortizoval“ za čtyři roky. Pak mohl zemřít bez toho, že by majitel utrpěl ztrátu. Ten si koupil dalšího. Právě zde došlo k největšímu povstání otroků v dějinách USA. Tyhle události patří k ostudným a ukrývaným stránkám americké historie. číst dál