ortografie / Hus / diakritická znaménka / polské spřežky / vzdělanost

Napsal zblo (») v pátek 5. 2. 2016 v kategorii Hus, přečteno: 1277×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinehus.jpg

Nedávno jsem byl v Polsku zaskočen otázkou, co Hus udělal pro církev. Protože nejsem renomovaný profesor (jemuž díky tomu leccos projde), neuměl jsem na něco tak mazaného stručně a věcně reagovat a tak jsem raději okomentoval počasí a bez přetvářky pochválil skvělé pohoštění. Řešení oné zapeklitosti jsem si pak nechal na některé přemítání za bezesných nocí.
Škoda, že se mi ještě před tím nedostala do rukou „husovská přednáška“ katolického historika Jaroslava Polce[1]. Mohl jsem svou nedostatečnost obejít sdělením, co Hus udělal pro zaostalost polské ortografie. V rámci hodnocení (snad nesporných) Husových zásluh o zjednodušení českého pravopisu tu[2]  totiž autor uvádí pozoruhodnou hypotézu, týkající se „nabodeníček místo spřežek“: Poláci však tento systém nepřevzali a užívají spřežky dodnes. Zdá se, že důvodem je to, že Hus, který tento způsob propagoval, byl v Polsku vždycky považován za kacíře.
Mně se zase zdá, že „přemítáním o bezesných nocích“ trpěl[3] i pan profesor. Ponechám stranou zjednodušující tvrzení ohledně nezpochybnitelného Husova kacířství v kolektivní polské mysli. Podobně přejdu i otázku, jež se tu logicky nabízí: Opravdu Poláci upřednostňují katolickou pravověrností podmíněné animozity na úkor zdravého rozumu, a to i po šesti stoletích od Husova upálení? Skromně se zaměřím jenom na to, co prostě vím i bez církevních či akademických predikátů kolem příjmení.
Přetrvávání spřežek v polštině není projevem ideologické zaslepenosti ani pravopisné zaostalosti, ale důsledkem potřeby rozlišovat tvrdou a měkkou výslovnost „měkkých“ souhlásek (... měkkých z českého hlediska). Jejich tvrdou výslovnost (kterou si polština na rozdíl od češtiny uchovala) vyjadřují většinou spřežky, měkkou pak (s výjimkou „ż“) diakritická znaménka, tedy inkriminovaná „kacířská nabodeníčka“.  Odlišnost výslovnosti je při tom výrazná, stejně jako u „tvrdého y“ a „měkkého i“, s nimiž samohlásky tvoří zřetelně slyšitelné tvrdé či měkké vazby bez ohledu na české dojmy. Jedná-li se tu o nějaký deficit, pak nanejvýš v české jazykové představivosti, respektive v informovanosti některých profesorů (doufám, že na podobně „vědeckých“ fundamentech nestojí i ty závěry uvedené publikace, které posoudit nedovedu).
Polcova domněnka mi připomněla jinou (nejen tematicky) spřízněnou teorii, připisující „husovské pravopisné reformě“ zásluhu na obecně vyšší vzdělanosti českého národa v důsledku větší dostupnosti psaných textů: Diakritická znaménka zavedl u nás Mistr Jan Hus. Vedlo to k takové úspoře tehdy vzácného papíru, resp. pergamenu a k zlevnění knižní tvorby, že papežský legát Piccolomini (pozdější papež Pius II.) dával sečtělost našich babiček a jejich znalost Písma za vzor i kněžím všude jinde.[4]
Nejsem si jist, jak to tenkrát Aeneas Silvius Piccolomini[5] myslel, ale vsadil bych spíš na ironii ve smyslu: v Čechách by kdekdo poučoval i doktory teologie (můj článek je toho živým dokladem). Ať už na gramotnost středověkých babiček pohlížíme jakkoli velkoryse, větší dostupnost knih nemohlo zavedení diakritických znamének nijak pozorovatelně ovlivnit (Kniha tehdy - to byl velký kapitál. Její cena se rovnala ceně domu[6]). Situaci změnil až knihtisk, jehož počátky spadají do druhé poloviny 15. století (a reálný efekt do doby ještě pozdější).
Nic také nenasvědčuje tomu, že by sečtělost nějakého národa závisela na ortografii. Odpovídající německý text běžně zabírá víc místa než český, aniž by to mělo negativní dopad na obecnou německou vzdělanost, a ani Poláci (používající spřežky) nejsou v průměru hloupější než Češi (by1625č).
---
[1] Jaroslav V. Polc - Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti (MCM Olomouc a AMIMS Vranov nad Dyjí, 2015)
[2] (Polc, str. 47)
[3] Mons. prof. ThDr. Jaroslav Václav Polc: 1929 - 2004
[4] Ing. Josef Česák - Ještě jednou k úspornému pravopisu (in Nové Pojizerky 21/12. 2005)
[5] ... pozdější Pius II. (papežem 1458 - 1464)
[6] (Polc, str. 42)

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a dvanáct