Hus

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce XII (červenec 1415)

zblo (») | 6. 7. 2017 | přečteno: 282× | komentáře: 0
hus.jpg1. července 1415 sestavil Hus své Poslední prohlášení koncilu: Já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista, boje se uraziti Boha a boje se upadnouti v křivopřísežnictví, nechci odpřisáhnouti v celku ani jednotlivě článků, které proti mně předvedli v svědectvích křiví svědkové, protože jsem jich - Bůh mi svědek - ani nekázal, ani netvrdil, ani nehájil, jak řekli, že jsem jich hájil, je kázal neb tvrdil ... A kdyby bylo možno, aby byl nyní hlas můj celému světu zjevný, jakož bude zjevná každá lež a každý můj hřích v den soudný, každou nesprávnost a každý blud, jejž jsem kdy pojal k vyslovení neb... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce XI (červen 1415)

zblo (») | 26. 6. 2017 | přečteno: 324× | komentáře: 0
hus.jpg1. června 1415 zaslali čeští páni králi Zikmundovi tentýž přímluvný dokument, jaký předali den předtím koncilu. V souvislosti s tím proběhl další Husův výslech, patrně ještě na Gottliebenu (podle Sedláka). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce X (květen 1415)

zblo (») | 5. 6. 2017 | přečteno: 282× | komentáře: 0
hus.jpg4. 5. 1415 odsoudilo kostnické církevní shromáždění Wyclifa, jeho učení a spisy (pětačtyřicet bludných článků). V Husově případě dával koncil přednost odvolání a proto mu předkládal mírnější znění výňatků z jeho spisů. Kromě článků Gersonových (které však soud nepoužil) byly všechny verze dílem odpůrců z Čech. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce IX (duben 1415)

zblo (») | 29. 4. 2017 | přečteno: 297× | komentáře: 0
hus.jpg2. dubna 1415 sděloval některý nejmenovaný Husův odpůrce z Kostnice do Prahy, že Hus byl pro jistotu spoután na nohou a v noci i na rukou. Řízení proti němu nepokračovalo, aby se nepřerušovalo jednání o sjednocení církve (podobně informoval Husa už v březnu Jan z Chlumu). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VIII (březen 1415)

zblo (») | 26. 3. 2017 | přečteno: 309× | komentáře: 0
hus.jpgZ měsíce března pochází další Husův list Přátelům v Kostnici a již zmíněné náboženské spisky pro strážce Roberta. Patrně hned 1. 3. 1415 navštívil Husa Křišťan z Prachatic, který byl sám vzápětí uvězněn a obviněn, krátce nato však (z popudu krále Zikmunda) znovu propuštěn. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

... nikoliv pro rozmnožení cti a slávy Boží

zblo (») | 17. 3. 2017 | přečteno: 335× | komentáře: 0
hus.jpgBraniborský Wilsnack vstoupil do historie na počátku osmdesátých let 14. století poté, co jej nechal vypálit rytíř Heinrich von Bülow. Krátce na to se městečko stalo proslulým poutním místem díky zázraku, který se dostavil jak na zavolanou: Bez něj by vstávalo z popela mnohem obtížněji. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VII (únor 1415)

zblo (») | 14. 2. 2017 | přečteno: 773× | komentáře: 0
hus.jpgV první polovině února (podle Sedláka až 21. 2. 1415) přicestoval do Kostnice kancléř pařížské univerzity Jan Gerson se svými husovskými články (který obviněnému velmi přitížil) a také biskup Condemonde. Pod tímto jménem se patrně skrývá pražský inkvizitor Mikuláš (biskup nazaretský či nezerský), který měl za úkol omlouvat „náboženskou politiku“ českého krále Václava. Místo toho byl uvězněn a tak donucen svědčit proti Husovi, ačkoliv mu předtím v Praze vystavil vysvědčení bezúhonnosti. O příchodu pražského inkvizitora a o jeho svědecké výpovědi informoval rektora vídeňské univerzity Petr z Pulky 7. února. Biskupa vyslýchal kardinál d´Ailly za přítomnosti koncilních doktorů. Inkvizitor pak v přestrojení z Kostnice uprchl, ale to už se pro změnu obával viklefistů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VI (leden 1415)

zblo (») | 3. 2. 2017 | přečteno: 469× | komentáře: 0
hus.jpgNa začátku ledna 1415 Jan z Chlumu tlumočil Husovi do žaláře radost jeho pražských přátel (jmenovitě Jindřicha Škopka z Dubé) z jeho stálosti a nabádal jej, aby se nezřekl pravdy ani za cenu ztráty života. Podobné výzvy přicházely i odjinud. Někteří svědkové proti Husovi byli zastrašováni. Do této doby spadá Husův list Panu Janovi z Chlumu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce V (rok 1415)

zblo (») | 8. 1. 2017 | přečteno: 343× | komentáře: 0
hus.jpgNa začátku roku 1415 vyrazil do Kostnice předák Husových odpůrců, litomyšlský biskup Jan Železný. V Čechách doznívala morová epidemie (vypukla roku 1413). Zemřel horlivý kněz („bláznivý“ kazatel) Matěj Chudý. Nedlouho po květnovém sjezdu české a moravské šlechty v Brně dala olomoucká městská rada upálit dva viklefovce. Od tohoto roku (až do smrti roku 1429) působill  v Betlémské kapli coby kazatel Jakoubek ze Stříbra, který už v době Husova odchodu do Kostnice organizoval v Praze příjímání laiků pod obojí způsobou. Mikuláš Drážďanský sepsal pojednání De purgatorio, popírající očistec. K tomuto roku jsou v Praze zmiňováni knihaři Jiří a Mikuláš Sluka. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce IV (prosinec 1414)

zblo (») | 1. 1. 2017 | přečteno: 347× | komentáře: 0
hus.jpgZačátkem prosince 1414 pověřil papež zahájením Husova procesu zvláštní vyšetřovací komisi, kterou tvořili patriarcha konstantinopolský Jan z Rupescissy, biskup lubušský Jan z Bořečnice (de Borsnicz) a biskup z Castellmare Bernard. Hus v té době vypracoval zdrženlivé písemné odpovědi na otázky o jeho poměru k Viklefovým článkům. Krátce na to vyvěsil Jan z Chlumu na brány kostnických kostelů vyhlášky, v nichž se dovozovala lživost svědků proti Husovi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce III (listopad 1414)

zblo (») | 27. 11. 2016 | přečteno: 223× | komentáře: 0
hus.jpgNa podzim 1414 Hus oznámil králi Zikmundovi své rozhodnutí přijít do Kostnice a žádal při tom o veřejné slyšení. Právník Jan z Jesenice a další Husovi přátelé pro něj připravili písemnosti k obhajobě. Jednalo se zejména o Jesenicův přehled dosavadního Husova soudního procesu, tzv. Ordo procedendi. Sám Hus sepsal projevy, které hodlal na koncilu přednést. Obvykle se tvrdí, že vyrazil z hradu Krakovce u Rakovníka, kde (pozván svým příznivcem a oblíbencem krále Václava Jindřichem Leflem z Lažan) pobýval až do 11. října 1414. Ve skutečnosti se vypravil 14. října z Prahy. Cestoval přes Bärnau, Neustadt an der Waldnaab, Weiden, Sulzbach, Hirschbach, Hersbruck, Lauf an der Pegnitz a Norimberk. Do Kostnice dorazil v sobotu 3. listopadu 1414 a není pravda, že byl hned uvězněn. Ubytoval se u vdovy Frídy (Fídy) Pfister v ulici sv. Pavla v dnešním domě č. 22 (nikoli č. 64). Jiří Kejř k tomu uvádí (Jan Hus známý i neznámý, str. 29): Tzv. Husův dům v Kostnici, který byl označen jako místo prvního bydliště Husova a jeho průvodců, odpovídal všem údajům pramenů o jeho umístění v kostnické síti ulic. Teprve koncem osmdesátých let dvacátého století se však ukázalo, že jde o prastarý omyl, kterému se věřilo již od 17. století, když pečlivý historický průzkum kostnického půdorysu prokázal, že dům vdovy Fidy, u které se Hus ubytoval, ležel dále směrem ke středu města. Z rozkazu krále Zikmunda doprovázeli Husa Jan z Chlumu (který byl současně vyslancem pražské univerzity u koncilu) a Václav z Dubé a Leštna. V Husově doprovodu byli také Jindřich z Chlumu (Lacembok), Jan z Rejnštejna (řečený Kardinál), Petr z Mladoňovic aj. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce II (záměr / použitá literatura)

zblo (») | 7. 11. 2016 | přečteno: 248× | komentáře: 0
hus.jpgProtože nejsem přímým svědkem popisovaných událostí, nezbývá mi než spoléhat na autority. Při sestavování této série článků jsem čerpal z řady různě fundovaných a odlišně důvěryhodných (někdy i podřadných) zdrojů, většinou běžně (nebo aspoň snadno) dostupných. Tato okolnost je z jedné strany důsledkem amatérství (Hus a jeho doba jsou mi zálibou, nikoli obživou), z druhé pak záměrem (jde mi o husovské postřehy a podněty „zdola“). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce I (rok 1414)

zblo (») | 7. 11. 2016 | přečteno: 265× | komentáře: 0
hus.jpgV letech 1413 až 1415 řádil v Čechách mor, jehož silná vlna zasáhla od roku 1414 Sezimovoústecko a některé okolní regiony. Z této doby pochází např. křtitelnice pražského Týnského kostela nebo Česká bible, kterou pro královského mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína opsal písař Matěj z Prahy. Byl to patrně kněz Řehoř Sekyra, kdo tehdy iluminoval jednosvazkovou latinskou bibli (později označenou jako hnězdenská) řadou figurálních iniciál. Čeněk z Vartemberka byl ustanoven nejvyšším purkrabím, aby urovnal ozbrojené konflikty v zemi a Petr z Mladoňovic se stal písařem Jana z Chlumu. Koncem roku se konala korunovace Zikmunda Lucemburského na římského krále. Cestou z Moravy do Kostnice zemřel v Jindřichově Hradci Husův odpůrce Stanislav ze Znojma a v Praze (1414 nebo 1415) Jan ze Žatce, autor Oráče z Čech. Do Prahy přicestoval Petr Payne (v únoru 1417 se tu stal mistrem univerzity). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jan Hus dnešku?

zblo (») | 6. 7. 2016 | přečteno: 684× | komentáře: 0
hus.jpgUž jsem si myslel, že mám ke kulatému výročí Husovy smrti „vyděláno“, když jsem tu a tam narazil na několik (... jak to jen nazvat, abych nemusel napsat „pitomostí“? ... no, řekněme třeba) nepříliš nápaditých stereotypů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

ortografie / Hus / diakritická znaménka / polské spřežky / vzdělanost

zblo (») | 5. 2. 2016 | přečteno: 563× | komentáře: 0
hus.jpgNedávno jsem byl v Polsku zaskočen otázkou, co Hus udělal pro církev. Protože nejsem renomovaný profesor (jemuž díky tomu leccos projde), neuměl jsem na něco tak mazaného stručně a věcně reagovat a tak jsem raději okomentoval počasí a bez přetvářky pochválil skvělé pohoštění. Řešení oné zapeklitosti jsem si pak nechal na některé přemítání za bezesných nocí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hus / Husova pravda / kostnický koncil / Husův proces

zblo (») | 16. 9. 2015 | přečteno: 460× | komentáře: 0
hus.jpgSlýcháme, že Hus zemřel „pro pravdu“. Koho napadne, že by Husova pravda nemusela být totožná s tou jeho, ten raději upřesní, že zemřel za „svou pravdu“. Čtrnáct století před Husem řešil obdobnou zapeklitost jistý Pilát. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

hrdinství / mučednictví / Hus

zblo (») | 20. 8. 2015 | přečteno: 331× | komentáře: 0
hus.jpgAčkoliv nejsem vyznavačem paušálních národních mentalit, přece se mi zdá, že směšování mučednictví s hrdinstvím je pro nás příznačné. Snad je to naší malostí (počtem i silou ekonomiky), která nás v konfrontaci s mocnějšími předurčuje do role poražených a tím i trpících. Velké národy obvykle považují za hrdiny ty, kteří vítězili (což také nemusí být kdo ví co), my ty, kteří trpěli. A když se přece tu a tam vyskytne „kos“, který se jen tak nedá, pohlížíme na něj (přinejmenším) rozpačitě, jako by se zpronevěřil osvědčené tradici. Jednou mi kdosi napsal, že zatímco jiné národy válčí, my stále žijeme. Jenže za tenhle zázrak nevděčíme pacifismu (ani nějakému více či méně demonstrativnímu mučednictví), ale těm, kteří přece jen bojovali (leckdy místo nás a za nás). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hus / Długosz / 1415

zblo (») | 19. 8. 2015 | přečteno: 270× | komentáře: 0
hus.jpg... Musí zajisté udivovat, jak dokonce lidé rozumní a osvícení mohli zabřednout do takového bludu, že odpadlíka celou církví odsouzeného, jenž jejich rod ctihodný i království svou zvrácenou naukou zkazil, uctívají jako svatého, pohrdajíce jinými svatými, které církev ctí a uznává. Asi už zapomněli, jak přísně kdysi potrestal Bůh Izraelity, lid tehdy jemu milý a vyvolený, za uctívání zlatého telete, pod horou Sinají zhotoveného ... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hus / náboženství / hereze / valdenství

zblo (») | 19. 8. 2015 | přečteno: 302× | komentáře: 0
hus.jpgKdyž jsem v souvislosti s kulatým výročím Husova upálení (čistě amatérsky) zkoumal okolnosti téhle události, nemohl jsem se vyhnout těžko srozumitelným věroučným sporům 14. a počátku 15. století. Nebudu předstírat, že na věc pohlížím jako zcela nezaujatý pozorovatel (tedy tak nějak jako Bůh, nebo jako osvícený účastník internetových diskusí) a proto mi nic nebrání, abych se pokusil obsahu hlavních kontroverzí aspoň zhruba porozumět a zaujmout k nim osobní postoj (při vědomí, že se za posledních šest století lidské zkušenosti, poznání a myšlení přece jen posunuly poněkud jinam). číst dál