Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce IX (duben 1415)

zblo (») | 29. 4. 2017 | přečteno: 635× | komentáře: 0
hus.jpg2. dubna 1415 sděloval některý nejmenovaný Husův odpůrce z Kostnice do Prahy, že Hus byl pro jistotu spoután na nohou a v noci i na rukou. Řízení proti němu nepokračovalo, aby se nepřerušovalo jednání o sjednocení církve (podobně informoval Husa už v březnu Jan z Chlumu). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

exempla a jejich přiměřenost / rok 1389 / Pašije pražských židů

zblo (») | 24. 4. 2017 | přečteno: 1918× | komentáře: 0
upalovani-zidu.jpgKdyž tu a tam skládám rouhavá exempla, neobávám se ani tak znevažování Božího majestátu (střeženého nanejvýš jemnocitem bližních), jako spíš zneužívání jeho jména. Vyhýbám se proto všemu, co by mohlo navodit dojem nadpřirozené inspirace výlučně vlastních nápadů, dojmů nebo přání, jimiž se pokouším apelovat na veřejné mínění. Je tím sice předurčen nezdar veškerého úsilí, „zbožné“ předstírání by mi však (v duchu Ex 20, 7) nemuselo projít. Pokud někdy znejistím, zda jsem na ostří nože přece jen neztratil rovnováhu, srovnávám přiměřenost s významnými předchůdci v uvedeném žánru. Jednou takovou mimořádně směrodatnou autoritou se mi stal neznámý středověký autor drsně satirických Pašijí pražských židů (by17424č).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K čertu s tím krámem!

zblo (») | 19. 4. 2017 | přečteno: 1184× | komentáře: 0
politika.jpgKdo si myslí (říká, píše), že jako společnost nejsme něčím nějak zralí pro demokracii, legitimizuje autoritářské (neřku-li totalitní) režimy. Přinejmenším ve své hlavě. Vlastně tím dává za pravdu těm minulým a chystá půdu pro budoucí. Zrovna to mi připadá jako (zatím snad ještě pořád individuální) projev „nezralosti pro demokracii“ (ale nákaza se šíří). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Je těžké být prorokem mezi optimisty

zblo (») | 2. 4. 2017 | přečteno: 1334× | komentáře: 0
pan-sveta.jpgVachkův žánrově výjimečný utopický román (z roku 1925) se řadí k obdobným výplodům Čapka (1922) a Erenburga (1923).[1] Zdá se mi, že tu nešlo o pouhou inspiraci, ale spíš o kritickou reakci a ideové vymezení. Zaujme, že Vachek navzdory momentálnímu mínění nijak nepodceňoval světovládné ambice Německa, a dokonce ani jeho zatím skrytý potenciál (ačkoliv o konvenční převaze a bojechtivosti protivníků nepochyboval ani on). Beer ovšem není Erenburgův deprivovaný Boot, a už vůbec předobraz skutečného Hitlera (tím není ani knajpující figurka Hauser - navzdory holínkám a inauguračnímu cylindru). Va... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VIII (březen 1415)

zblo (») | 26. 3. 2017 | přečteno: 601× | komentáře: 0
hus.jpgZ měsíce března pochází další Husův list Přátelům v Kostnici a již zmíněné náboženské spisky pro strážce Roberta. Patrně hned 1. 3. 1415 navštívil Husa Křišťan z Prachatic, který byl sám vzápětí uvězněn a obviněn, krátce nato však (z popudu krále Zikmunda) znovu propuštěn. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Havraním brkem (Václav Beneš Třebízský)

zblo (») | 25. 3. 2017 | přečteno: 1038× | komentáře: 0
havran.jpgKatolický kněz Václav Beneš byl až takový vlastenec, že ve svých fabulacích klidně nadržoval evangelickým pobělohorským exulantům. Další paradox lze vidět v jeho rozprávkách s věkovitým havranem coby pamětníkem pradávných dob (a také jednoho vitálního stoletého starce nechal úředně zardousit, neboť se nechystal umřít jen tak), ačkoliv se sám nedožil ani čtyřicítky (1849 - 1884). Nutno ovšem konstatovat, že i přesto po sobě zanechal intelektuální odkaz, na jaký leckterý agilní stařík nemůže ani pomyslet. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

... nikoliv pro rozmnožení cti a slávy Boží

zblo (») | 17. 3. 2017 | přečteno: 703× | komentáře: 0
hus.jpgBraniborský Wilsnack vstoupil do historie na počátku osmdesátých let 14. století poté, co jej nechal vypálit rytíř Heinrich von Bülow. Krátce na to se městečko stalo proslulým poutním místem díky zázraku, který se dostavil jak na zavolanou: Bez něj by vstávalo z popela mnohem obtížněji. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hybridní válka podle Erenburga

zblo (») | 8. 3. 2017 | přečteno: 1287× | komentáře: 0
trust-de.jpgKdyž dostatečně schopný a přitom deprivovaný psychopat zahoří láskou, netřeba spořit na pohřeb: hroby budou masové. A to nejen v našich končinách (D. E. přes všechny krycí manévry znamená Destruction of Europe). Ens Boot, plod morganatického hříchu, spíše však hybrid Che Guevary s Ahasverem, inkognito a zraněn nanejvýš sentimentem (protože bez lásky k obětem by oběť nebyla obětí), vytrvale kráčí přes hekatomby na oltáři kdysi dávno z vilnosti přestrojeného boha. Vrahem ovšem není - nanejvýš viníkem v duchu staré morálky: Ens Boot nikdy nejedl dětí. Ens Boot nespáchal ani jiných zvěrstv. Ens Boot pouze poučil schátralé Evropany, jak mají provésti to, co by stejně provedli za sto let. Zkrátil agonii Evropy (...) Otevřel pouze komory blázince. Ostatní provedli blázni sami (...) Ani autorem (...), ani režisérem Ens Boot nebyl. Měl skrovnou úlohu scénáře. I tak může vypadat úloha osobnosti v dějinách podle marxismu-leninismu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hýbe světem hlad, nebo obžerství?

zblo (») | 6. 3. 2017 | přečteno: 1142× | komentáře: 0
0.jpg(motto) Je jisté, že příčina smrti Kreugerovy tkví v hospodářských nesnázích. Celý poslední půlrok pokládaly americké finanční kruhy posici Kreugerovu za vážnou, ba ohroženou (...) Přece však Kreugerova smrt překvapuje, neboť to byl neotřesitelný optimista.[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak vypadá historie, když to vezmou do rukou právníci

zblo (») | 18. 2. 2017 | přečteno: 1160× | komentáře: 0
hon1.jpgZaznamenal jsem výhrady k objektivitě autora. Neznám tak dalece toho pána (nic jiného jsem od něj nečetl a skoro nic o něm nevím), nezdá se mi však, že by v tomto konkrétním případě prskal nějak výrazně nad míru tehdy obvykle nutnou, aby kniha vůbec mohla vyjít. Komunisté ostatně chodili kolem čarodějnických procesů jako kolem horké kaše. Jelikož si moc dobře uvědomovali, že dávné hony na čarodějnice mohou právem navozovat asociace s jejich vlastními inkvizičními procesy (které praktikovali za účelem upevnění moci, kdykoli pocítili takovou potřebu), nekompromisně požadovali třídní hledisko při jakémkoliv zkoumání onoho děsivého fenoménu. Takový přístup (který není výlučnou doménou komunistů) totiž umožňuje kdykoliv obhájit cokoliv, protože (jak známo) když dva dělají totéž, ještě to nemusí být totéž. Kromě uvedené námitky mi nezbývá než konstatovat, že jinou běžně dostupnou, obdobně hutnou a přitom nezaujatou či nestrannou publikaci v češtině dodnes postrádám (s povděkem přijmu příslušný odkaz). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VII (únor 1415)

zblo (») | 14. 2. 2017 | přečteno: 1361× | komentáře: 0
hus.jpgV první polovině února (podle Sedláka až 21. 2. 1415) přicestoval do Kostnice kancléř pařížské univerzity Jan Gerson se svými husovskými články (který obviněnému velmi přitížil) a také biskup Condemonde. Pod tímto jménem se patrně skrývá pražský inkvizitor Mikuláš (biskup nazaretský či nezerský), který měl za úkol omlouvat „náboženskou politiku“ českého krále Václava. Místo toho byl uvězněn a tak donucen svědčit proti Husovi, ačkoliv mu předtím v Praze vystavil vysvědčení bezúhonnosti. O příchodu pražského inkvizitora a o jeho svědecké výpovědi informoval rektora vídeňské univerzity Petr z Pulky 7. února. Biskupa vyslýchal kardinál d´Ailly za přítomnosti koncilních doktorů. Inkvizitor pak v přestrojení z Kostnice uprchl, ale to už se pro změnu obával viklefistů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce VI (leden 1415)

zblo (») | 3. 2. 2017 | přečteno: 1031× | komentáře: 0
hus.jpgNa začátku ledna 1415 Jan z Chlumu tlumočil Husovi do žaláře radost jeho pražských přátel (jmenovitě Jindřicha Škopka z Dubé) z jeho stálosti a nabádal jej, aby se nezřekl pravdy ani za cenu ztráty života. Podobné výzvy přicházely i odjinud. Někteří svědkové proti Husovi byli zastrašováni. Do této doby spadá Husův list Panu Janovi z Chlumu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce V (rok 1415)

zblo (») | 8. 1. 2017 | přečteno: 617× | komentáře: 0
hus.jpgNa začátku roku 1415 vyrazil do Kostnice předák Husových odpůrců, litomyšlský biskup Jan Železný. V Čechách doznívala morová epidemie (vypukla roku 1413). Zemřel horlivý kněz („bláznivý“ kazatel) Matěj Chudý. Nedlouho po květnovém sjezdu české a moravské šlechty v Brně dala olomoucká městská rada upálit dva viklefovce. Od tohoto roku (až do smrti roku 1429) působill  v Betlémské kapli coby kazatel Jakoubek ze Stříbra, který už v době Husova odchodu do Kostnice organizoval v Praze příjímání laiků pod obojí způsobou. Mikuláš Drážďanský sepsal pojednání De purgatorio, popírající očistec. K tomuto roku jsou v Praze zmiňováni knihaři Jiří a Mikuláš Sluka. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Královna na odpis

zblo (») | 2. 1. 2017 | přečteno: 1038× | komentáře: 0
pc120003.jpgKdyž Zikmund August (1520 - 1572) zveřejnil tajný sňatek s Barborou (1520 - 1551), jeho otce to dorazilo, matka zuřila, parlament běsnil a šlechta se bouřila. Bezvýznamná vdovička po vojvodovi, hanebná litevská poběhlice! Ale mladý král by se pro ni klidně zřekl trůnu ... nebo ještě lépe: neváhal by kvůli ní rozpoutat občanskou válku. Byla štíhlá, na tehdejší dobu vysoká, podle dobových měřítek krasavice. V posteli zkušená  a bez zábran (král ostatně také). Milovali se však nejen smyslně, ale po všech stránkách, hluboce a obětavě. Ona se podepisovala jako „vaší královské milosti navždy oddaná otrokyně“, on během její dlouhé nemoci, kdy už odporně páchla a rozkládala se za živa, bděl u jejího lože, zatímco služebnictvo odpočívalo. Po dobu několika týdnů osobně truchlil v pohřebním průvodu, který převážel její ostatky z Krakova do Vilna. A po zbytek života neodložil smutek (snad jen tu a tam při nějakém tom sexu). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

silvestrovské výročí

zblo (») | 1. 1. 2017 | přečteno: 1535× | komentáře: 0
p7010011-kopie.jpgPřed 630 lety (31. prosince 1386) zemřela na Karlštejně za nejasných okolností zhruba třicetiletá Johana Bavorská, první manželka českého krále Václava IV. František Palacký k tomu (ve svých monumentálních Dějinách národu českého, str 427) napsal: V lesích Křivoklátských, Žebráckých, Berounských a Karlšteinských, prostírajících se po několika mílích, mladý král často po celé téhodní neustále obíral se myslivostí, o běh věcí celého světa nic se nestaraje; psy a chrty všeliké dal i v cizích zemích pro sebe skupovati; největší z nich a jemu nejmilejší spávali také s ním v témže pokoji, a vypra... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce IV (prosinec 1414)

zblo (») | 1. 1. 2017 | přečteno: 628× | komentáře: 0
hus.jpgZačátkem prosince 1414 pověřil papež zahájením Husova procesu zvláštní vyšetřovací komisi, kterou tvořili patriarcha konstantinopolský Jan z Rupescissy, biskup lubušský Jan z Bořečnice (de Borsnicz) a biskup z Castellmare Bernard. Hus v té době vypracoval zdrženlivé písemné odpovědi na otázky o jeho poměru k Viklefovým článkům. Krátce na to vyvěsil Jan z Chlumu na brány kostnických kostelů vyhlášky, v nichž se dovozovala lživost svědků proti Husovi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

kalendáře / měsíční fáze / letopočty

zblo (») | 1. 1. 2017 | přečteno: 1530× | komentáře: 0
nadeje.jpgčas / kalendář / náš letopočet číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce III (listopad 1414)

zblo (») | 27. 11. 2016 | přečteno: 539× | komentáře: 0
hus.jpgNa podzim 1414 Hus oznámil králi Zikmundovi své rozhodnutí přijít do Kostnice a žádal při tom o veřejné slyšení. Právník Jan z Jesenice a další Husovi přátelé pro něj připravili písemnosti k obhajobě. Jednalo se zejména o Jesenicův přehled dosavadního Husova soudního procesu, tzv. Ordo procedendi. Sám Hus sepsal projevy, které hodlal na koncilu přednést. Obvykle se tvrdí, že vyrazil z hradu Krakovce u Rakovníka, kde (pozván svým příznivcem a oblíbencem krále Václava Jindřichem Leflem z Lažan) pobýval až do 11. října 1414. Ve skutečnosti se vypravil 14. října z Prahy. Cestoval přes Bärnau, Neustadt an der Waldnaab, Weiden, Sulzbach, Hirschbach, Hersbruck, Lauf an der Pegnitz a Norimberk. Do Kostnice dorazil v sobotu 3. listopadu 1414 a není pravda, že byl hned uvězněn. Ubytoval se u vdovy Frídy (Fídy) Pfister v ulici sv. Pavla v dnešním domě č. 22 (nikoli č. 64). Jiří Kejř k tomu uvádí (Jan Hus známý i neznámý, str. 29): Tzv. Husův dům v Kostnici, který byl označen jako místo prvního bydliště Husova a jeho průvodců, odpovídal všem údajům pramenů o jeho umístění v kostnické síti ulic. Teprve koncem osmdesátých let dvacátého století se však ukázalo, že jde o prastarý omyl, kterému se věřilo již od 17. století, když pečlivý historický průzkum kostnického půdorysu prokázal, že dům vdovy Fidy, u které se Hus ubytoval, ležel dále směrem ke středu města. Z rozkazu krále Zikmunda doprovázeli Husa Jan z Chlumu (který byl současně vyslancem pražské univerzity u koncilu) a Václav z Dubé a Leštna. V Husově doprovodu byli také Jindřich z Chlumu (Lacembok), Jan z Rejnštejna (řečený Kardinál), Petr z Mladoňovic aj. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vlak / Měsíční úžeh (Georges Simenon)

zblo (») | 27. 11. 2016 | přečteno: 536× | komentáře: 0
pb250010.jpgSimenon sice psal detektivky, ale tady se Maigret nevyskytuje. Brilantní sondy do psychiky „zbytečných lidí“ popisují zřejmě nejdramatičtější epizody dvou životů, jež ve své podstatě nejsou nic jiného než čekání na smrt. V prvním přípěhu si ubohost namlouvá rvačku s osudem, ve druhém „osud“ ojedinělé horečné vzepětí prachsprostě převálcuje. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce II (záměr / použitá literatura)

zblo (») | 7. 11. 2016 | přečteno: 544× | komentáře: 0
hus.jpgProtože nejsem přímým svědkem popisovaných událostí, nezbývá mi než spoléhat na autority. Při sestavování této série článků jsem čerpal z řady různě fundovaných a odlišně důvěryhodných (někdy i podřadných) zdrojů, většinou běžně (nebo aspoň snadno) dostupných. Tato okolnost je z jedné strany důsledkem amatérství (Hus a jeho doba jsou mi zálibou, nikoli obživou), z druhé pak záměrem (jde mi o husovské postřehy a podněty „zdola“). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Husovy poslední měsíce I (rok 1414)

zblo (») | 7. 11. 2016 | přečteno: 565× | komentáře: 0
hus.jpgV letech 1413 až 1415 řádil v Čechách mor, jehož silná vlna zasáhla od roku 1414 Sezimovoústecko a některé okolní regiony. Z této doby pochází např. křtitelnice pražského Týnského kostela nebo Česká bible, kterou pro královského mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína opsal písař Matěj z Prahy. Byl to patrně kněz Řehoř Sekyra, kdo tehdy iluminoval jednosvazkovou latinskou bibli (později označenou jako hnězdenská) řadou figurálních iniciál. Čeněk z Vartemberka byl ustanoven nejvyšším purkrabím, aby urovnal ozbrojené konflikty v zemi a Petr z Mladoňovic se stal písařem Jana z Chlumu. Koncem roku se konala korunovace Zikmunda Lucemburského na římského krále. Cestou z Moravy do Kostnice zemřel v Jindřichově Hradci Husův odpůrce Stanislav ze Znojma a v Praze (1414 nebo 1415) Jan ze Žatce, autor Oráče z Čech. Do Prahy přicestoval Petr Payne (v únoru 1417 se tu stal mistrem univerzity). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Intence

zblo (») | 28. 10. 2016 | přečteno: 601× | komentáře: 0
rybolov.jpgCírkevní velebnost by neměla vstupovat do zchátralých kostelíků. Převysokou mitrou by mohla zavadit o špínou a zoufalstvím slepenou klenbu a způsobit její zřícení. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ergonomie

zblo (») | 17. 10. 2016 | přečteno: 991× | komentáře: 0
rybolov.jpgDo jednoho království vpadl nepřítel a tak král svolal vojsko. Když jej však uviděl, neladilo jeho pořádkumilovnému oku. Poručil proto, aby se rytíři i zbrojnoši seřadili pěkně podle velikosti. Tím se u každého rytíře ocitl jiný zbrojnoš. Bojovníci se marně pokoušeli navléci do cizích pancířů a do rukou brali zbraně, na které nebyli zvyklí. Než v nastalém zmatku našli rytíři vlastní zbrojnoše a zbrojnoši vlastní rytíře, padla citadela i s králem do nepřátelských rukou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

I zlé může být k ničemu

zblo (») | 16. 10. 2016 | přečteno: 563× | komentáře: 0
rybolov.jpgJakýsi trosečník zachránil po strašlivé bouři holý život na pustém ostrově. Když si s vypětím všech sil a za cenu nesmírného strádání vybudoval přístřeší, které ho mělo chránit před nepohodou a divou zvěří, uhodil blesk a obydlí zapálil. Trosečník padl v zoufalství tváří k zemi a hořce zaplakal nad nepřízní osudu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Šanty

zblo (») | 24. 8. 2016 | přečteno: 1019× | komentáře: 0
p7070039.jpgV Česku téměř neznámým fenoménem polské kultury jsou od 70. a 80. let minulého století písně, označované jako šanty. Jejich tamější popularitu lze bez obav srovnávat s naší slabostí pro country. Souvisí to s geografickou „maličkostí“: Poláci mají moře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak ještě se Twardowski mstil

zblo (») | 31. 7. 2016 | přečteno: 1183× | komentáře: 0
lj-001.jpg(první přímo související text: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Po tomhle manželství na zkoušku se Twardowski velmi změnil. Náhle pocítil potřebu žen a tak je začal vyhledávat v domnění, že se mu podaří nalézt nějakou, která by si ho upřímně zamilovala. Byly to však plané naděje. Zatímco hlupáci snadno získávali milenky, jež po nich šílely, a dokonce kvůli nim podváděly své muže, jemu se nedařilo získat žádnou, a to ani takovou, která by ho milovala pro zlato nebo slávu. Jak to bylo možné? Ženy mají nejspíš rády milence hloupější, než jsou samy, protože se s nimi necítí méněcenné. Líbí se jim, když mohou zachovávat nadřazenost a všemu kolem rozkazovat. - A tak Twardowski sám klamal a spokojoval se onou hloupou, placenou a předstíranou láskou, která nedovede nasytit, ačkoliv se k ní nejeden uchyluje k ukojení vášně, protože šlechetnější obsah nenalézá. Podobně pije žíznivý lovec ze špinavé louže, když nikde nevidí čistý pramen. Mistr po vypuzení manželky narážel už jenom na společnost žen zkažených, které si musel kupovat. Ďábel mu se smíchem předkládal stále půvabnější skořápky, a když nezřídka zasmušilý Twardowski procházel v mysli všechna svá životní zklamání, pošeptal mu: „Dej na mě, mistře, jiná láska není! Nanejvýš snad pro hlupáky, co v ni věří. Vyskytuje se pouto náruživosti, zvířecí vášeň, dětinské vzplanutí platonického vztahu, ale to, čemu ty říkáš láska per excelentiam, to v reálném světě není. Je to jako s Fénixem nebo Sirénami. Vzdělaní a důstojní lidé o nich píší, ale všechno to jsou jen poetické bajky.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak Twardowski s manželkou žil, jak ji na radu ďábla špehoval a co pak učinil

zblo (») | 24. 7. 2016 | přečteno: 1227× | komentáře: 0
lj-001.jpg(předchozí: Jak satan radil Twardowskému v lásce) Kdo by neznal ony první šťastné chvíle manželského soužití, kdy se z číše lásky upíjejí počáteční sladkosti a kdy tajemná krása dosud nepoznaného naplňuje svět snoubenců novou příchutí?! Kdo by neznal ony dny, zářící štěstím a nadějí, že celý život poplyne už jenom na vlnách rozkoše, radosti, shody a lásky?! Takové dny jsou údělem i toho nejnešťastněji sezdaného páru, neboť i na okraji poháru, v němž se často skrývá spousta hořkosti, spočívá nějaká ta kapka sladkého zápalu, vzrušení a vášnivého požitku. Ještě i pak k sobě manželé chovají ohledy, vzájemnou úctu a dbají o sebe, ovšem už jen s takovou náklonností, nakolik je jim důvěrnost lásky potřebná. Nevyzouvají se ještě zcela z jistých forem zdvořilosti, které jim připomínají cosi ideálního a nadpřirozeného z prvních dnů manželských rozkoší. Hledí na sebe a snaží se vzájemně poznat (je to jen pohádka, že by se mohli poznat předem) a v takovéto napůl důvěře a napůl nedůvěře drží stále sami sebe na uzdě. Ó, jak jsou pořád ještě šťastni! Neopravňuje to snad k domněnce, že by měl člověk, toužící po delším manželském štěstí, čerpat i nadále z prvotního chování a projevů citu, kterých se později nedostává? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jan Hus dnešku?

zblo (») | 6. 7. 2016 | přečteno: 1566× | komentáře: 0
hus.jpgUž jsem si myslel, že mám ke kulatému výročí Husovy smrti „vyděláno“, když jsem tu a tam narazil na několik (... jak to jen nazvat, abych nemusel napsat „pitomostí“? ... no, řekněme třeba) nepříliš nápaditých stereotypů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

9. října 1939 (Sergiusz Piasecki)

zblo (») | 24. 6. 2016 | přečteno: 1812× | komentáře: 0
knihy_2.jpgDnes dorazil list od Duničky. Podivil jsem se. Ještě neuplynuly tři týdny co jsem jí psal a už je tu odpověď. Činí se ta naše sovětská pošta! Můžeme být vzorem pro celý svět. A obálka nepoškozená! Vidno, že cenzuru moje korespondence nezajímá ... Pak se ovšem ukázalo, že dopis dorazil příležitostně. Známý železničář měl cestu do Vilniusu a tak mu jej Dunička svěřila. Přinesl ho osobně. Škoda, že mě nezastihl. Ale možná i dobře. Vždycky je lepší nerozmlouvat s cizími lidmi. Dopis se mi moc líbil a tak jej doslova přepisuji: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kdo s koho (Aleksander Fredro)

zblo (») | 22. 6. 2016 | přečteno: 2498× | komentáře: 0
historie.jpgByl to pro mě nový svět - v horách jsem byl poprvé. Čím dále, tím více ponurou se stávala okolní krajina. Všude hory, a za nimi zas hory, vše černým lesem pokryté. Step nebo moře, zjevující ve své nesmírné jednolitosti mohutnost a sílu přírody, uchvacují podobenstvím nekonečna a probouzejí v nás údiv, úctu i pokorné zamyšlení nad sebou samým, nad vlastní nicotností. Avšak pohled na rozlehlé husté lesy mísí do těchto pocitů ještě i strach. Je to jen zdání, že prchl všechen život z oněch hrobovým vlhkem dýchajících tísnin: jako by se tu i tam nějakým tajemným pohybem prozrazoval. A konečně i z kolébky vzaté a do dalšího života vynesené povídačky o čarodějnicích nebo lupičích vyvstávají před očima. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vigilie (Aleksander Fredro)

zblo (») | 19. 6. 2016 | přečteno: 1416× | komentáře: 0
nadeje.jpgBěhem kampaně roku 1813, v předvečer[1] bitvy u Hanau, byl jsem[2] vyslán s rozkazem ke generálu Bertrandovi[3], který velel zadnímu voji[4] armády. Cestou jsem potkal různé oddíly našeho vojska a pronikl skoro až k předsunutým jednotkám[5] nepřítele, generála Bertranda jsem však nenašel. Nezbývalo mi tedy nic jiného než se stejnou cestou vrátit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

kosmatice

zblo (») | 9. 6. 2016 | přečteno: 2280× | komentáře: 0
jidlo.jpgNejvětší lahůdky mají svůj původ v permanentním hladu, který až do nedávna provázel nesčetné generace prostého lidu. Nebo si myslíte, že žáby, cvrčky, lanýže, ústřice a jiný podobný hnus začali lidé jíst z rozmařilosti? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

śmieszny język polski / św. Wojciech i komiczny czeski / bariery czesko-polskie?

zblo (») | 3. 6. 2016 | přečteno: 1539× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpgMoje dziecięce wyobrażenia o języku polskim kształtowano przez ojcowskie powiedzonka w rodzaju proszę pana, pan za pana! (co miało znaczyć komendę dla krycia w szyku wojskowym) i niezupełnie dowcipne kawały kolegów z podstawówki, sugerujące, że jeż po polsku brzmi kaktus pochodowy. Z prawdziwą dziwacznością języka półnonych sąsiadów zetknąłem się dopiero przy badaniu popularnej wtedy gry karcianej Kwartet, przywiezionej bratem z wycieczki szkolnej do tamtych stron. Wyrazy jak strażak (po czesku hasič) lub pogotowie ratunkowe (záchranka) wprowadzały mnie w ciche zdumienie. Kiedy zaś po latach rozpocząłem nawiązywać z Polską stosunki bardziej intymne, byłem podobnie zafascynowany egzotyczną wymową nader zwykłego czasownika będzie (po czesku bude). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

směšná polština / sv. Vojtěch a směšná čeština / česko-polské bariéry?

zblo (») | 2. 6. 2016 | přečteno: 2747× | komentáře: 0
zywoty-i-cuda.jpg(wersja polska) Moje dětské představy o polštině utvářely otcovy průpovídky typu proše pana, pan za pana! (což měl být vojenský povel zákryt!) nebo nepříliš duchaplné vtipy spolužáků, podle nichž se ježek řekne kaktus pochodowy. Na reálnou bizarnost jazyka severních sousedů jsem prvně narazil až při zkoumání tehdy oblíbené karetní hry kvarteto, kterou si bratr přivezl ze školního pobytu v tamních končinách. Termíny strażak (hasič) nebo třeba pogotowie ratunkowe (záchranka) mě tehdy uváděly v němý úžas. Když jsem pak po letech začal s Polskem navazovat intimnější vztahy, byl jsem podobně fascinován cizokrajnou výslovností prachobyčejného będzie (což je třetí osoba jednotného čísla od slovesa být). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pravda - velké slovo (Aleksander Fredro)

zblo (») | 29. 5. 2016 | přečteno: 596× | komentáře: 0
knihy_2.jpgPravda je vždy ušlechtilá! Pravda, pravda - velké slovo. Ale s pravdou je to jako s ohněm: hřeje, a současně pálí. Kéž by to ráčili uznat a zapamatovat si ti, kteří se rádi označují za pravdomluvné. Vidí v tom svou přednost a chloubu. Nejeden domýšlivě vykřikuje: „Řekl jsem mu pravdu, až to s ním zamávalo!“ Bravo! Zařízl ses jako chirurg, sáhls do rány bez ohledu na bolest nemocného. Ale byl ten řez nezbytně nutný? Měl jsi hned po ruce hojivý balzám? Toť otázka... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Aleksander hrabě Fredro ...

zblo (») | 27. 5. 2016 | přečteno: 525× | komentáře: 0
knihy_2.jpg... (1793 - 1876), polský dramatik a básník doby romantismu / 1809 vstoupil do armády Varšavského knížectví, později sloužil ve vojsku císaře Napoleona / 1812 se účastnil Napoleonova tažení na Moskvu, vyznamenán Zlatým křížem Virtuti Militari / 1813 - 1814 prodělal válečnou kampaň jako ordonanční důstojník v císařově štábu / 1814 vyznamenán řádem Čestné legie / 1815 se po Napoleonově abdikaci vrátil domů, aby spravoval rodový majetek / členem lublinské zednářské lóže / 1818 napsal první významnější komedii Pan Geldhab / 1828 se oženil s hraběnkou Žofií Jabłonowskou-Skarbkowou / 1829 členem Sdružení přátel vědy / 1830 se podílel na práci lvovského občanského výboru pro podporu povstání / 1832 ukrýval dva velkopolské povstalce / 1839 čestným občanem města Lvova, v důsledku kritiky přerušil veřejnou literární činnost / 1848 členem lvovské Národní rady / 1850 - 1855 opět pobýval ve Francii / 1854 znovu začal psát komedie, ale odmítal jakékoliv zásahy do jejich obsahu / 1861 poslanec zemského sněmu, usiloval o stavbu první haličské železnice, organizoval Zemské úvěrové sdružení a Haličskou spořitelnu / 1873 jmenován rytířem Velkého kříže Františka Josefa, stal se členem Umělecké akademie. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Vojtěch / Umučení z Tegernsee / různé výklady / zpravodajské manipulace, poplašné zprávy a jejich dopady

zblo (») | 24. 5. 2016 | přečteno: 1484× | komentáře: 0
vojtech.jpgAnonymní legendu o utrpení sv. Vojtěcha Passio s. Adalperti martyris[1], vepsanou[2] někdy v první polovině 11. století do kodexu benediktýnského kláštera v hornobavorském Tegernsee (a proto také někdy označovanou jako Umučení z Tegernsee), patrně tvoří jen vybrané citace z rozsáhlejšího neznámého zdroje[3]. Ačkoli motiv netypického Vojtěchova usmrcení sekerou zobrazují už proslulé hnězdenské dveře[4], má se (s ohledem na odlišné nejstarší zprávy, pocházející od očitých svědků) za to, že asi nepůjde o příliš důvěryhodný historický materiál[5]. Přes tyto pochybnosti o autentičnosti popisovaných událostí mě při četbě různých novodobých překladů zaujala výrazně rozdílná interpretace původního textu, odkud nebylo daleko k zamyšlení nad možnostmi manipulace při sdělování „svým způsobem pravdivých“ informací. V situaci, kdy jsme intenzívně masírováni záplavou zkreslujících a zavádějících zpráv, neuškodí konkrétním příkladem poukázat na prostou skutečnost, že se tyhle triky používaly odjakživa. Z tohoto hlediska mi Umučení z Tegernsee připadá nejen aktuální, ale i obsahově věrné (mám dojem, že právě v tom by bylo možné hledat jeho jistou autentičnost). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

bouřlivé námořní historky

zblo (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 1379× | komentáře: 0
p7070039.jpgV jedné satiře na šestáková dobrodružství vyjadřuje Stephen Leacock naději, že autoři námořnických příběhů zemřou a sami sebe zahrabou kdesi na pustém ostrově.[1] Já se však chci věnovat několika příběhům veskrze seriózním a pravdivým přinejmenším natolik, že mohou sloužit jako podněty k zamyšlení a sebereflexi.[2] Přimělo mě k tomu okouzlení stručnou reportáží, kterou před více než sedmi sty padesáti lety sepsal krakovský dominikán Wincenty z Kielcze[3]. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Agresivní odpůrci motocyklistů vyrazili do boje. Po hlučných motorkářích zahájili palbu.

zblo (») | 7. 5. 2016 | přečteno: 2376× | komentáře: 0
hec.jpgLittle Rock / Lower Village - Vyhledávaný kout kraválu, smradu a špíny u Lower Village byl donedávna oblíbeným místem obyvatel i motocyklistů. Jenže to vypadá, že tu pro oba druhy životního stylu není místo. Na oblíbené kamionové trase kousek od Paradonthosee totiž číhá na nic netušící motorkáře smrtelné nebezpečí v podobě snajperů, zákeřně se ukrývajících v okolních houštinách. Ti znenadání ostřelují i jen trochu hlučnější motocykly. Na svých stránkách už o tom informoval úřad tamního starosty. Případem se nyní zabývá policie. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tanec v cizích botách?

zblo (») | 4. 5. 2016 | přečteno: 694× | komentáře: 0
duchovni.jpgNení dne, abychom nebyli vybízeni k občanské (a všelijaké jiné) angažovanosti. Avšak běda, podlehneme-li psychóze a vezmeme to vážně! Nikdo totiž nechce, abychom se angažovali podle svého a kvůli sobě. Hopsat máme výhradně v cizích službách a podle cizích nápadů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tklivé bezvýznamnosti (Jaroslav Müller)

zblo (») | 7. 4. 2016 | přečteno: 547× | komentáře: 0
amd-muller.jpgPřed časem se mi do rukou dostalo několik nenápadných (a přece zajímavých) kreseb drobných pamětihodností našeho kraje s podpisem JMuller, datovaných do začátku devadesátých let minulého století. Bylo by smutné, kdyby jejich autor (o němž nelze dohledat nic bližšího) upadl zcela v zapomnění. Proto aspoň stručná zmínka. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Skácel / Svolinský / Lenin / davová paranoia

zblo (») | 7. 4. 2016 | přečteno: 841× | komentáře: 0
lenin-svolinsky.jpgKe čtyřicátému výročí založení Komunistické strany Československa (1921) vydalo Státní nakladatelství dětské knihy drobounkou ódu na Lenina, určenou čtenářům od pěti let (sic!). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

kanonizace / zázraky / ztráta zraku a prozření / zbožné žhářství / přímluvy svatých

zblo (») | 24. 3. 2016 | přečteno: 1563× | komentáře: 0
duchovni.jpgKdyž[1] se krakovský biskup Prandota[2] obrátil na Řím s žádostí o kanonizaci svého předchůdce Stanislava[3], reagoval Svatý stolec (jako obvykle v takových případech) jmenováním komise, složené z představitelů místního vyššího kléru, jejímž úkolem bylo shromáždit a potvrdit potřebná data. Jejími členy se stali hnězdenský arcibiskup Pełka, vratislavský biskup Tomasz a lubušský cisterciácký opat Henryk. Polská komise úřadovala v Krakově od května do července 1250. K ruce patrně měla krakovského a kieleckého kanovníka Piotra, který působil jako tajemník. Následujícího roku výsledné hlášení odvezli do Říma krakovští kanovníci Jakub ze Skaryszewa a Gerard Gallicus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (závěrečná třetí část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 663× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Když pomineme charakteristické výplody kronikářovy konfabulace, vynoří se před námi nahá skutečnost, spočívající v ostrém konfliktu krále s částí aristokracie. Příčiny si můžeme jen domýšlet.[1] Začněme od zmíněných pozemkových nadání církvi. Světští páni zřejmě nic nedostali a cítili se proto dotčeni. Nezapomínejme, že tehdy u nás křesťanství teprve zapouštělo kořeny (stačí připomenout pokus o návrat k pohanství ve třicátých letech 11. století) a že pozice církve byla v oněch dobách úplně jiná, než jak jsme si ji navykli vnímat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (druhá část)

zblo (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 1293× | komentáře: 0
historie.jpg(první část zde) Ve snaze objasnit události, které se odehrály v tak dávné minulosti a byly tak málo zdokumentované, nezbývá historikovi nic jiného než postupovat jako kriminalista: musí lovit zlomky informací, hodnotit je a skládat z nich co možná navazující obraz děje. Pokračujme tedy při sestavování naší mozaiky prezentací hlavních rysů účastníků konfliktu, počínaje samozřejmě samotným králem Boleslavem Štědrým, řečeným též Smělý. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

sv. Stanislav (první část)

zblo (») | 13. 3. 2016 | přečteno: 2017× | komentáře: 0
historie.jpg(...) Katolická církev má prý „problém" s uznáním mučednictví arcibiskupa Romera, který byl zhruba před třiceti lety zavražděn v Salvadoru. Jeho vrahem byl totiž – katolík ... Chudák Romero si naivně myslel, že důležitější je následovat Krista než zkoumat zápisy v matrikách (a pak že je „třídní hledisko“ doménou komunistů)! Je jistě správné postupovat při každém blaho(svato)řečení uvážlivě, což vyžaduje důkladné a dlouhodobé zkoumání všech aspektů. Po zkušenostech s řadou svatých (jakými byli třeba kníže Václav nebo Romerovi osudem velmi blízcí Stanisław Szczepanowski a Thomas Beckett) by však mohl „ďáblův advokát“ založit svou oponenturu přeci jen na něčem duchaplnějším, než je formálně katolické vyznání vrahů. (...) Chytračení v duchu „účel světí prostředky“ se vymstí časem každému (tedy i církvi). Proto by se v případě arcibiskupa Romera měly uvádět spíš skutečné výhrady (třeba předpokládané sympatie k „teologii osvobození“; by1261č).[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

rok 1250 / úder blesku a následky / úraz a uzdravení / svatý Stanislav

zblo (») | 29. 2. 2016 | přečteno: 1971× | komentáře: 0
nadeje.jpgPro potřeby kanonizačního procesu Stanislava ze Szczepanowa[1] byl na samém počátku padesátých let 13. století vypracován dokument, označovaný jako Miracula sancti Stanislai, který ve dvaapadesáti[2] článcích shrnuje zázraky, připisované přímluvám tohoto krakovského biskupa-mučedníka.[3] Mezi případy (uvedenými s pozoruhodnou věcností a většinou stvrzenými několika svědky) zaujme svou výjimečností událost, týkající se muže, zasaženého bleskem. Zajímavá je nejen tím, že se ve výčtu různě postižených osob jedná o jediného Čecha (a patrně jediného cizince vůbec), ale i samotným popisem dramatické nehody. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak satan radil Twardowskému v lásce (J. I. Kraszewski)

zblo (») | 8. 2. 2016 | přečteno: 946× | komentáře: 0
lj-001.jpgPo onom počátečním seznámení následovalo stále odvážnější milkování, jež obě strany nikterak neskrývaly. Mistr dokonce obcházel kostely, aby vyvolenou vídal častěji, ačkoliv ji navštěvoval u ní doma, kdykoli se mu zachtělo. Kromě toho s ní chodil na procházky, a vůbec jí věnoval téměř veškerý svůj čas. Každým dnem se sbližovali a jejich vzájemná důvěra rostla. Jen se mistr (který znal ženy už o něco lépe a o náklonnosti panny Anežky nemohl pochybovat) sám sobě divil, kde se u něj vzala taková nesmělost, že se neodvážil svou lásku vyznat zcela otevřeně. Co by však mohla znamenat slova vedle už tak dost zřejmého nadbíhání? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

ortografie / Hus / diakritická znaménka / polské spřežky / vzdělanost

zblo (») | 5. 2. 2016 | přečteno: 1286× | komentáře: 0
hus.jpgNedávno jsem byl v Polsku zaskočen otázkou, co Hus udělal pro církev. Protože nejsem renomovaný profesor (jemuž díky tomu leccos projde), neuměl jsem na něco tak mazaného stručně a věcně reagovat a tak jsem raději okomentoval počasí a bez přetvářky pochválil skvělé pohoštění. Řešení oné zapeklitosti jsem si pak nechal na některé přemítání za bezesných nocí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

křesťanství / František Saleský / technologie zbožnosti

zblo (») | 26. 1. 2016 | přečteno: 652× | komentáře: 0
knihy_2.jpgSvou knihou František Saleský (1567 až 1622) přivádí k  pochopení obsahu pojmu „zbožný život“, aby pak prostřednictvím praktických rad a cvičení vzbuzoval touhu a pevné odhodlání k jeho naplňování. Učí povznášet duši k Bohu, pomáhá zdokonalovat se v ctnostech a v odpírání pokušení. V poslední (páté) části završuje celé úsilí obnovou duše a jejím utvrzením se ve zbožnosti. číst dál